Начало

БДЕ, 2014г.

Българско дружество по ендокринология 2014 г.

СТАНОВИЩЕ
Относно Проект за Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

I. В Приложение № 2, Раздел ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА, в чл. 1 като т. 10 е предвиденo и „Ехографско изследване на щитовидна жлеза“
1. Необходимостта от промяна в обхвата на пакета от дейности за специализирана извънболнична медицинска помощ обаче не е обоснована в мотивите към проекта. Не става ясно кой от изложените 15 фактора в мотивите към наредбата води до необходимост от промяна на обхвата на специализирана извънболнична медицинска помощ.
2. Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 и 2 Закон за нормативните актове /ЗНА/: “Съставителят на проект на нормативен акт извършва оценка на въздействието на нормативния акт…“ При настоящия проект обаче такава оценка не е извършена, с което се нарушава основен принцип, заложен в ЗНА – съгласуваност и стабилност.

Цялото становище тук.

Протест на 370 ендокринолози-членове на БДЕ
срещу Приложение 10А от НРД 2018 г.
(кореспондеция с институциите)

Държавен вестник – Наредба за отмяна на безплатната ехография с 1 г.

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?