14ти Национален симпозиум по ендокринология – “Ендокринни заболявания и стареене”

nac2
09-11 юни 2011, Пловдив

Представяме Ви някои от темите:

Нови методи в съвременния контрол на кръвната захар при пациенти – телемедицина

Български Консенсус за поведение при Метаболитен Синдром

Сърдечносъдови рискови фактори и хипотиреоидизъм сред възрастни и стари жени

Хипертиреоидизъм и сърдечно-съдов риск в напреднала възраст

 

Вижте цялата информация в PDF

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?