Бариатрична хирургия и вкусови предпочитания: нови механизми за редукция на теглото

Автор: Ханджиева-Дърленска, Теодора Св.1, Гроздев, Константин С.2, Каменов, Здравко А.3

1. Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София
2. Катедра по хирургия, Медицински университет, София, Клиника по хирургия, УМБАЛ “Александровска”, София
3. Катедра по вътрешни болести, Медицински университет, София, Клиника по ендокринология, УМБАЛ “Александровска”, София

Резюме: Затлъстяването е хронично заболяване с чести рецидиви и все по-често се среща у младите хора. Последните данни сочат, че 2 милиарда хора по света страдат от наднормено тегло, от които 600 милиона са диагностицирани със затлъстяване. Лечението на затлъстяването и придружаващите го заболявания като захарен диабет тип 2, артериална хипертония и хиперлипидемия се свързва със сериозен финансов товар върху здравната система. Очаква се, че до 2030 година ще се увеличи със 130% високостепенното затлъстяване, като 51% от световното население ще страда от затлъстяване. Бариатричната хирургия е най-ефективният метод за редукция на теглото при пациенти с такъв тип затлъстяване. Механизмите, които водят до намаляване на теглото, не са напълно изяснени в литературата. Счита се, че най-основно постоперативната редукция на тегло се дължи на намаляването на обема на стомаха, както и на промяната в секрецията на хормоните, които стимулират и потискат апетита.
Целта на този обзор е да представи промяната във вкусовите предпочитания, вкусовата чувствителност след различните видове бариатрична хирургия. Тези промени биха могли да подпомогнат дългосрочното поддържане на първоначалното намаление на теглото.

Ключови думи: затлъстяване; бариатрична хирургия; редукция на тегло; вкусова чувствителност

Изтеглете целия брой 2/2019

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?