Без категория

Бариатрична хирургия и вкусови предпочитания: нови механизми за редукция на теглото

Затлъстяването е хронично заболяване с чести рецидиви и все по-често се среща у младите хора. Последните данни сочат, че 2 милиарда хора по света страдат от наднормено тегло, от които 600 милиона са диагностицирани със затлъстяване. Лечението на затлъстяването и придружаващите го заболявания като захарен диабет тип 2, артериална хипертония и хиперлипидемия се свързва със сериозен финансов товар върху здравната система.


Целеви Грант от 25 000 евро на Eli Lilly за БДЕ

Reklama-Lisbon-2017-header


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?