Брой 2/1997

Инсулинова резистентност – причини и последици

Брой: 2/1997 Автор: Д. Коев, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт:    Инсулиновата резистентност е субнормална биологична реакция спрямо определена концентрация инсулин. Тя се съчетава с редица чести метаболитни и сърдечносъдови заболявания като неинсулинозависим захарен диабет, коронарна болест на сърцето, хипертония, затлъстяване и дислипидемия. Съчетанието на тези заболявания се определя като нов синдром, […]


Вътреклетъчни механизми на предаване на инсулиновия сигнал

Брой: 2/1997 Автор: М. Боянов, М. Петкова1, М. Протич, Клиника по ендокринология, Катедра по вътрешни болести, Медицински университет – София 1 Православна диабетна поликлиника – София Абстракт:   Целта на тази статия е да обобщи най-новите данни за инсулиновата сигнална мрежа. На първо място се разглежда строежът на инсулиновия рецептор, както и тирозинкиназната му активност. Особено внимание се […]


Метаболитният синдром – нова нозологична единица. Етиопатогенеза и епидемиологична характеристика

Брой: 2/1997 Автор: В. Христов, М. Боянов, П. Попиванов, А. Проданова, Клиника по ендокринология, КВБ, Медицински университет – София Абстракт:   Синдромът на инсулинова резистентност е дефиниран от Gerald Reaven през 1988 r. Настоящият обзор спира вниманието на неговите характеристики и клинична значимост, обобщени са и историческите данни по въпроса. Накратко са изложени епидемиологични данни, подкрепящи съществуването на […]


Щитовидна жлеза и бременност

Брой: 2/1997 Автор: Р. Иванова, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт:   Клиницистите познават отдавна постоянната зависимост между тиреоидната функция и бременността. Бременността може да бъде сериозно повлияна от промените в щитовидната функция. Адекватният йоден внос има важно значение за нормалната функция на майчината и феталната щитовидна жлеза. В последните години е постигнат […]


Приложение на препарата Акарбоза (Glucobay) при болни с неинсулинозависим захарен диабет и вторична резистентност към сулфанилурейни препарати. Резултати от многоцентрово проучване

Брой: 2/1997 Автор: В. Христов, П. Попиванов, Д. Манолов, К. Павлов1, Клиника по ендокринология, КВБ, Медицински университет – София, 1Клиника по ендокринология, Медицински университет – Пловдив, Диабетен център Абстракт:   Проведено е многоцентрово проучване за ефекта на препарата глюкобай/акарбоза при 65 диабетици с неинсулинозависим диабет и вторична резистентност към сулфанилурейните препарати. Болните са на средна възраст 59 ± 66 […]


Клинични резултати от лечението на периферната диабетна макроангиопаия със Sulodexide (Vessel due F)

Брой: 2/1997 Автор: Л. Коева1, Д. Коев2, X. Бохчелян1, К. Визев2, А. Клисарова1, М. Радева2, Д. Чаръкчиев2, А. Ангелов1, 1Клиника по ендокринология, Медицински университет – Варна, 2Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт:   Проведено е клинично проучване върху ефекта на медикамента Sulodexide (Vessel due F) при болни с неинсулинозависим захарен диабет (НИЗЗД) с изразена […]


Дилтиацемът като антиадренергично средство при екстирпация на феохромоцитом

Брой: 2/1997 Автор: Ю. СТОЙНОВ, Клиника по ендокринна хирургия, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт:   Понастоящем единственото лечение на феохромоцитома е неговото хирургично отстраняване. Операцията на фона на постоянна или пароксизмална катехоламинова хиперсекреция е свързана с висок риск. Сама по себе си общата анестезия не е в състояние да овладее хемодинамичните нарушения, […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?