Брой 4/1999

Някои ендокринни аспекти на есенциалната хипертония

Брой: 4/1999 Автор: В. Иванов, А. Цветанова, Клиника по ендокринология, ВМА – София Абстракт:   В световен мащаб артериалната хипертония е социално значимо заболяване, което се явява основен рисков фактор за инвалидизация и смъртност от авансирана атеросклероза, левокамернахипертрофия, миокарден инфаркт, мозъчен инсулт и бъбречна недостатъчност. В регулацията и контрола на кръвното налягане участват множество фини механизми и системи. […]


Мелатонинът и нарушенията на съня при реактивното изоставане

Брой: 4/1999 Автор: В. Деллирчев, Ф. Куманов*, И. Деллирчева**, Военна медицинска академия – София *Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София **Клиника по спешна офталмология, ДУБ „Царица Йоанна" – София Абстракт:   Мелатонинът е хормон на пинеалната жлеза и неговата секреция зависи от редуването на светлите и тъмните периоди на денонощието. Ролята на светлината в човешката ендокринна […]


Влияние на хипогонадизма върху костните промени при болни с хронична бъбречна недостатъчност в преддиализен стадий

Брой: 4/1999 Автор: Е. Кумчев, С. Симеонов*, Р. Димитрова**, С. Цветкова***, Е. Енчев*, Д. Димитраков, Висш медицински институт- Пловдив Клиника по нефрология *Клиника по ендокринология **Катедра по клинична лаборатория * * * Катедра по рентгенология Абстракт:   Целта на проучването е да се оцени влиянието на хипогонадизма върху ранните костни промени при болни с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) […]


Костна минерална плътност при пациенти с акромегалия

Брой: 4/1999 Автор: М. Андреева, Р. Шигарллинова, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт:   Обсъждат се резултатите от изследването на костната минерална плътност (КМП) на предмишница чрез двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия и някои показатели на калциево-фосфорната обмяна при болни с акромега­лия. Изследвани са 27 пациенти (20 жени и 7 мъже) с активна и контролирана […]


Лечение на тежка периферна и автономна диабетна невропатия с α-липоева киселина (контролирано, рандомизирано, отворено проучване)

Брой: 4/1999 Автор: Цв. Танкова, Д. Коев, А. Даковска, И. Литвиненко*, Б. Ангелова*, Р. Савова*, К. Коприварова*, Клиника по диабетология, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София, * Катедра по педиатрия, Медицински университет – София Абстракт:   При 24 пациенти със захарен диабет тип 1 и тежка диабетна невропатия проведохме лечение с α-липоева киселина (Thiogamma) – 10 […]


Диабетна мастопатия – клинико-морфологично проучване за 5-годишен период

Брой: 4/1999 Автор: С. Поповска, Г. Байчев*, Й. Йорданов, Т. Бетова, Т. Делийски*, Висш медицински институт – Плевен Катедра по патологична анатомия * Институтски онкологичен център Абстракт:   „Диабетна мастопатия" е наскоро обособена хистопатологична единица, описана във фиброзни маси у млечни жлези на пациентки диабетички. Изследвани са 15 биопсични материала от млечни жлези с неспецифични доброкачествени промени от […]


Епидемиология на тип 1 захарен диабет у децата в Източна България с принос към неговата етиология

Брой: 4/1999 Автор: В. Цанева, Катедра по педиатрия, Медицински университет- Варна Абстракт:    Проведено е 25-годишно проучване на заболяемостта от тип 1 захарен диабет у децата в Източна България (1/3 от територията и детското население на страната) и анализ на някои епидемиологични показатели, имащи отношение към етиологията на заболяването. Проучването е ретроспективно за периода 1973-1981 г., а от […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?