Брой 3/2001

Органоспецифични антитела при пациенти с автоимунни тиреоидни заболявания и полигландуларни автоимунни синдроми

Брой: 3/2001 Автор: Г. Грозева, И. Атанасова, Б. Лозанов, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София Абстракт: Автоимунните полиендокринни синдроми – АПС (APS, PGA), описани от Blizzard, Maclaren и Neufeld като съчетание на различни автоимунни заболявания, стават все по-често срещани в клиничната практика. Специфичните автоантитела представляват серологичен маркер за поставяне на диагнозата. Целта […]


Индапамид – по-добрата алтернатива на тиазидите в профилактиката и лечението на двустранната рецидивираща нефролитиаза и остеопорозата, обусловени от ренална хиперкалциурия

Брой: 3/2001   Автор: С. Симеонов, Д. Илиев, Н. Ботушанов, Е. Куллчев*, Е. Енчев, Д. Троев, Л. Минчева, М. Павлова, Б. Нончев Клиника по ендокринология и обмяна на веществата, ВМИ – Пловдив *Клиника по нефрология и хемодиализа, ВМИ – Пловдив   Абстракт:   Тиазидните диуретици и индапамидът (ИНД) имат еднопосочни ефекти върху уринната екскреция на електролити. […]


Промени в кръвните нива на лактата след максимално физическо натоварване при жени: влияние на половите стероиди

Брой: 3/2001   Автор: Обминиски, Р. Сгупницки*, Я. Добридж**, А. С. Хекни** Спортен институт, Варшава – Полша *Отдел по биометрия при Академията за физическо обучение, Варшава – Полша **Секция по ендокринология при Университета на Северна Каролина – САЩ   Абстракт:   Целта на проучването е да се установят евентуални разлики в отговора на кръвния лактат след […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?