Брой 4/2008

Зависимост между дебелината на интима-медия на общата каротидната артерия и инсулиновата чувствителност при тип 2 захарен диабет

Брой: 4/2008 Автор: Петя Каменова, Ангел Маринчев Абстракт: Дебелината на интима-медия (IMT) е маркер за ранни атеросклеротични лезии на съдовата стена, а нсулиновата резистентност е значим сърдечно-съдов рисков фактор. Целта на настоящето проучване беше да се установи асоциацията между дебелината на интима-медия на общата каротидна артерия (IMT-CCA) и инсулиновата чувствителност (ИЧ) при пациенти с тип 2 захарен […]


Вродена надбъбречнокорова хиперплазия в резултат от дефицит на ензима 21-хидроксилаза – представяне на два клинични случая, илюстриращи клиничната хетерогенност на заболяването

Брой: 4/2008 Автор: В. Иванов, В. Каменова Абстракт: Вродената надбъбречна хиперплазия (ВНХ) е група от няколко автозомно-рецесивно унаследяващи се нарушения в биосинтезата на надбъбречните стероидни хормони, като дефицита на 21-хидроксилазата обхваща приблизително 90-95% от всички случаи. Представяме два клинични случая илюстриращи две от формите на този ензимен дефицит. Първият от тях е мъж страдащ от класическа форма […]


Гликиран хемоглобин (HbA1c) – потенцален критерий за скрининг и диагноза на захарен диабет?

Брой: 4/2008 Автор: Цветалина Танкова Абстракт: Около 30% от хората с диабет по света са недиагностицирани. 25% от пациентите с новодиагностициран диабет имат вече усложнения на заболяването; изчислено е, че средният период между изявата на захарен диабет тип 2 и поставянето на диагнозата му е около 7 години. През последните месеци се анализират възможности за разработване на […]


Заболявания на пародонта и захарен диабет

Брой: 4/2008 Автор: Малина Петкова Абстракт: Заболяванията на пародонта са възпалителни състояния, за които се смяташе, че се манифестират само в устната кухина и поради тази причина се разглеждаха единствено от денталните медици и останалите орални здравни специалисти. Новоотк- рити доказателства промениха това схващане и сега се предполага, че заболяванията на пародонта могат да играят роля в […]


Макропролактинемия: диагностична и терапевтична стратегия

Брой: 4/2008 Автор: А. Еленкова, С. Захариева, Г. Кирилов Абстракт: При лица с хиперпролактинемия могат да бъдат установени 3 различни циркулиращи изоформи на серумния пролактин: мономерна форма с молекулно тегло 23 kDa; “big” PRL с тегло 40-60 kDa и високомолекулна форма с тегло над 100 kDa, известна като “big big” PRL. Макропролактинемията е състояние на хиперпролактинемия, дължаща […]


Cлучай на тиреотоксична криза при пациент с чернодробна трансплантация

Брой: 4/2008 Автор: Л. Спасов, Б. Лозанов В. Пашев, Т. Сечанов, А. Станчева Абстракт: Тиреотоксичната криза е застрашаващо живота усложнение на тиреотоксикозата, което обичайно се развива при болни с други тежки заболявания или след проведени хирургически интервенции. Смъртността в тези случаи е твърде висока (40-50%). Ние описваме един рядък случай на тиреотоксична криза при мъж на 53г […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?