Брой 2/2008

Серумна концентрация на Селен и тиреоиден статус на бременни жени в условия на системна йодна профилактика

Брой: 2/2008 Автор: Б. Лозанов, К. Цачев, Г. Кирилов, Е. Ацева, М. Вуков Абстракт: Селеновият дефицит е фактор за възникване на редица тиреоидни нарушения. Целта на това проучване е да бъде изследвана взаимозависимостта между приема на селен и тиреоидния статус в хода на нормална бременост при условия на достатъчен йоден прием. В проучването са включени 45 жени […]


Адипонектин – нов “играч” в патогенезата на въглехидратните нарушения и повишения сърдечно-съдов риск при пациенти с феохромоцитом?

Брой: 2/2008 Автор: Атанаска Еленкова, Йоанна Матрозова, Сабина Захариева, Георги Кирилов, Красимир Калинов Абстракт: Адипонектин е произхождащ от адипоцитите пептид с антиатерогенни, антиинфламаторни и антидиабетни свойства. Предполага се, че този адипокин има основна роля в развитието на метаболитния синдром, захарен диабет тип 2 и свързаните с тях сърдечно-съдови заболявания. Нови проучвания показаха намалена синтеза на адипонектин при […]


Въглехидратни и липидни нарушения при първичен алдостеронизъм и есенциална хипертония – сравнително проучване

Брой: 2/2008 Автор: Йоанна Матрозова, Olivier Steichen, Георги Кирилов, Сабина Захариева Абстракт: В последните години се установи, че първичният алдостеронизъм (ПА) е най- честата ендокринна хипертония. При болните с ПА се срещат по-често сърдечно-съдови усложнения в сравнение с пациенти с есенциална хипертония (ЕХ), като е възможно този повишен сърдечно-съдов риск да е свързан с въглехидратни и липидни […]


Резултати от тестване ин виво за ектопични хормонални рецептори при надбъбречни форми на синдрома на Кушинг

Брой: 2/2008 Автор: М. Янева, Ат. Еленкова, З. Абаджиева, Г. Кирилов, А. Лакроа, С. Захариева Абстракт: Механизмите на секреция на кортизол при първично надбъбречните форми на синдрома на Кушинг (СК) доскоро бяха недобре изяснени. Приемаше се, че е на лице “автономна” секреция на кортизол. Огра- ничен брой проучвания през последните години разкриха, че значителна част от АКТХ-независимите […]


Амбулаторно мониториране на артериалното налягане при лица с предиабет и диабет

Брой: 2/2008 Автор: Н. Стойнев, Н. Чакърова, Л. Даковска, Ц. Танкова Абстракт: Цел: Цел на настоящото изследване е проследяване на честотата на недиагностицирана артериална хипертония и албуминурията и оценка на холтер-мониторирането като скринингов и диагностичен метод сред лица с предиабет и захарен диабет. Материал и методи: Изследвани са 114 лица от двата пола (58 мъже и 56 […]


Нутригеномика – бъдещето на науката за хранене

Брой: 2/2008 Автор: Димитър Димитров, Красимира Стоева, Ружа Панчева, Антон Тончев Абстракт: Нутригеномиката е най-новото направление в науката за хранене, с важно значение за здравословното хранене. Тя е резултат на три основни фактора, които доведоха до нови познания за това как нутриентите действат на молекулно ниво. Първо, няколко широкомащабни геномни проекта фокусираха вниманието върху значението на гените […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?