Брой 3/2008

Честота на недостатъчност на витамин Д сред възрастни и стари жени

Брой: 3/2008 Автор: А. Шинков, А-М. Борисова, М. Боянов, М. Митков, Т. Русев, Й. Влахов Абстракт: За разлика от началото на миналия век, сега е добре извесно, че недостигът на витамин Д засяга не само децата, но и възрастните. Особено в напреднала и старческа възраст това се отразява негативно върху костната обмяна и здравина, върху мускулната сила […]


Тестикуларни тумори от адренална тъкан при пациент с вродена надбъбречнокорова хиперплазия (21 хидроксилазен дефицит – класическа форма със загуба на сол) – описание на клиничен случай и обзор на литературата

Брой: 3/2008 Автор: Здравко Каменов, Вера Карамфилова, Кирилина Атанасова, Атанаска Еленкова, Владимир Христов, Филип Куманов, Емил Симеонов, Сабина Захариева Абстракт: Представя се случай на 35 годишен мъж с вродена надбъбречнокорова хиперплазия (ВНХ сол-губеща форма при 21-хидроксилазен дефицит), който е бил адекватно лекуван до 14-15 г., след което е прекратил лечението си. Двадесет години по-късно се установява тумор на […]


Окислителен стрес при предиабет – определяне на серумната миелопероксидаза

Брой: 3/2008 Автор: Невена Чакърова, Цветалина Танкова, Илияна Атанасова, Нина Асланова, Лилия Даковска Абстракт: Състоянията на предиабет – нарушена гликемия на гладно (НГГ) и нарушен глюкозен толеранс (НГТ), са свързани с повишен сърдечно-съдов риск, като се смята, че той не е еквивалентен при двете категории. Приема се централната роля на окислителния стрес за увредата на съдовата стена. […]


Честота и характеристика на кардио-метаболитните рискови фактори при пациенти с тип 2 захарен диабет

Брой: 3/2008 Автор: Петя Каменова Абстракт: Метаболитният синдром е независим предиктор на сърдечно-съдовата болест (ССБ) при пациентите с тип 2 захарен диабет. Тип 2 захарен диабет е водеща причина за смърт от ССБ. Следователно оценката на кардио-метаболитните рискови фактори е първата и решителна крачка към целта за намаление на сърдечно-съдовия риск. Цел на настоящето проучване беше да […]


Вродена надбъбречнокорова хиперплазия в резултат от дефицит на ензима 21-хидроксилаза – клинична хетерогенност на заболяването

Брой: 3/2008 Автор: В. Иванов, В. Каменова Абстракт: Вродената надбъбречна хиперплазия (ВНХ) е група от няколко автозомно-рецесивно унаследяващи се нарушения в биосинтезата на надбъбречните стероидни хормони, като дефицита на 21-хидроксилазата обхваща приблизително 90-95% от всички случаи. Представяме два клинични случая илюстриращи две от формите на този ензимен дефицит: класическа форма с проста вирилизация и некласическа форма. В […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?