Брой 2/2011

Диагностична стойност на плазмения хромогранин А за откриване на феохромоцитоми при пациенти с надбъбречни инциденталоми

Брой: 2/2011 Автор: Владимир Василев, Йоанна Матрозова, Атанаска Еленкова, Георги Кирилов, Сабина Захариева Абстракт: Увод: Надбъбречните инциденталоми предствляват тумори, открити случайно при провеждането на визуализиращи изследвания в областта на корема по поводи, които не са свързани с оценка на надбъбречната функция, а 5 до 11% от тях са феохромоцитоми. Хромогранин А e един от обещаващите кандидат маркери […]


Нарушения в стероидогенезата при пациенти с клинично неактивни надбъбречни аденоми, установени чрез изследване на стероидни прекурсори

Брой: 2/2011 Автор: Владимир Василев, Георги Кирилов, Сабина Захариева Абстракт: Увод: До 20% от пациентите с надбъбречни инциденталоми имат различни хормонални нарушения, които могат да се дължат както на секреция на крайни продукти от кората или медулата, така и на прекурсори на стероидните хормони. Натрупват се все повече данни, които показват, че дори при клинично неактивните надбъбречни […]


Гликираният хемоглобин A1c като диагностично средство при захарен диабет и предиабет

Брой: 2/2011 Автор: Цветалина Танкова, Невена Чакърова, Лилия Даковска, Илиана Атанасова Абстракт: През последните години нараства необходимостта от разработване на стратегии за скрининг и диагноза на захарен диабет, които ще позволят ефективно ранно установяване на заболяването. Целта на настоящото проучване е да се изследва HbA1c при лица с различен глюкозен толеранс – нормален глюкозен толеранс (НормГТ), нарушена […]


Възпроизводимост при ехографското измерване на размерите и обема на щитовидната жлеза

Брой: 2/2011 Автор: Михаил Боянов, Дениз Бакалов Абстракт: Ехографията на щитовидна жлеза е основен диагностичен метод в ендокринологията. При повторно изследване или проследяване от друг специалист възникват различия в обема, дължащи се на самата методика. Цел на проучването бе да се определи възпроизводимостта на ехографското измерване на обема и размерите на щитовидната жлеза. Участваха 30 души (25 […]


Роля на централното артериално налягане при оценката на сърдечносъдовия риск

Брой: 2/2011 Автор: Владимир Василев, Йоанна Матрозова, Сабина Захариева Абстракт: Определянето на артериалното налягане (АН) представлява един от основните източници на информация при клиничната оценка на здравето. През последните 100 години в почти всички проучвания в областта на артериалната хипертония се използва аускултаторният метод за измерването на АН в мишничната артерия. Кръвното налягане в крайниците, обаче, не […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?