Брой 3/2011

Метаболитен синдром, захарен диабет и хронична обструктивна белодробна болест: патогенетични и клинични аспекти

Брой: 3/2011 Автор: Боян Лозанов Абстракт: Много проучвания през последните години доказаха висока ко-морбидност и сходни патогенетични характеристики между Метаболитния синдром (МС) и Захарния диабет-тип 2 от една страна и Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) – от друга. Честотата на всяко от тях нараства с възрасттта, достигайки епидемични стойности в популацията над 60 години. Около 50% от […]


Моделиране на дългосрочните резултати от подобряването на лечението на захарeн диабет тип 2 в България

Брой: 3/2011 Автор: Михаил Боянов, Васил Вълов, Оле Хенриксен, Генка Петрова Абстракт: Цел на настоящето проучване е да се моделират и оценят дългосрочните медицински и икономически ползи при подобряване на лечението на захарeн диабет тип 2 в България, като очаквана продължителност на живота, поява и развитие на усложнения и разходите за лечение. Приложен е изчерпателно описания и […]


Макропролактинемия: клинична значимост и диагностично-терапевтичен подход

Брой: 3/2011 Автор: Атанаска Еленкова, Мария Янева, Николай Генов, Здравка Абаджиева, Георги Кирилов, Красимир Калинов, Сабина Захариева Абстракт: Увод: Макропролактинемията е състояние на хиперпролактинемия, дължаща се предимно на наличието на високомолекулната форма на пролактина в циркулацията. Данните относно биологичната активност на макропролактина и мястото на неговата синтеза са противоречиви. Цел: Целта на проучването беше да се определи […]


Отколнения в секрецията на репродуктивните хормони при системен лупус

Брой: 3/2011 Автор: Р. Робева, Д. Танев, Ф. Куманов, Р. Рашков, Зл. Коларов Абстракт: Lupus erythematosus disseminatus (LED) е системно автоимунно заболяване, което засяга преди всичко жените в репродуктивна възраст. Изразеният полов диморфизъм води до предположението, че различията в хормоните, свързани с репродуктивната система, могат да съучастват в патогенезата на болестта. Въпреки множеството изследвания до момента няма […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?