Брой 3/2011

Метаболитен синдром, захарен диабет и хронична обструктивна белодробна болест: патогенетични и клинични аспекти

Брой: 3/2011 Автор: Боян Лозанов Абстракт: Много проучвания през последните години доказаха висока ко-морбидност и сходни патогенетични характеристики между Метаболитния синдром (МС) и Захарния диабет-тип 2 от една страна и Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) – от друга. Честотата на всяко от тях нараства с възрасттта, достигайки епидемични стойности в популацията над 60 години. Около 50% от […]


Моделиране на дългосрочните резултати от подобряването на лечението на захарeн диабет тип 2 в България