Брой 4/2011

Хипертиреоидизъм и сърдечно-съдова система

Брой: 4/2011 Автор: Б. Каназирев, К. Христозов, М. Бъчварова, Ж. Георгиева, М. Димова Абстракт: Сърдечно-съдовите признаци и симптоми на заболяванията на щитовидната жлеза са някои от най-значимише прояви съпътстващи хипертиреоидизма. Въз основа на разбирането на клетъчнише механизми на действие на хормоните на щитовидната жлеза върху сърцето и сърдечносъдовата система е възможно да се обяснят промените в сърдечния […]


Ще успеем ли да се възползваме от предимствата на дълго-действащия инсулинов аналог Левемир при малки деца?

Брой: 4/2011 Автор: В. Йотова, Ч. Петрова, К. Коприварова Абстракт: Диабетът е най-честото хронично метаболитно заболяване в детската възраст, като особено бързо се увеличава под 5 г. възраст. Това поставя редица допълнителни проблеми, на първо място от които е осигуряване на безопасност с по-малко тежки хипогликемии, без да се нарушава стабилният добър метаболитен контрол. В представената работа […]


Промени на някои хуморални фактори, участващи в патогензата на артериалната хипертония при акромегалия

Брой: 4/2011 Автор: Е. Начев, Г. Кирилов, И. Атанасова, Й. Матрозова, К. Калинов, С. Захариева Абстракт: Акромегалията се съчетава с висока честота на артериална хипертония (АХ). В патогенезата на АХ при акромегалия участват различни механизми, голяма част от които не са добре проучени.   Цел. Да се установи честотата на АХ при болни с акромегалия; да се […]


Експериментални изследвания за влиянието на алкохол и опиоиди върху секрецията на пролактин

Брой: 4/2011 Автор: Жоржета Бочева и Надка Бояджиева Абстракт: Употребата на някои медикаменти може да предизвика промяна в серумните нива на пролактина. Цел на настоящето експериментално изследване е да се проучи влиянието на опиоидния агонист DAMGO [(D-Ala2, NMe-Phe4, Glyol5)-enkephalin], самостоятелно или в комбинация с алкохол, върху секрецията на пролактин. Резултатите показват, че DAMGO повишава плазмените нива на […]


Експериментални изследвания за влиянието на диазепам върху бета-ендорфин

Брой: 4/2011 Автор: Надка Бояджиева и Жоржета Бочева Абстракт: Настоящето изследване за първи път документира пренаталните ефекти на диазепам върху бета-ендорфин. Резултатите от проведеното експериментално изследване показват, че многократното въвеждане на диазепам на бременни плъхове понижава плазмените нива на бета-ендорфин в потомството от мъжки плъхове и намалява общия брой на живородени плъхчета. Еднократното въвеждане на диазепам по […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?