Брой 1/2012

Генетика на първичния алдостеронизъм

Брой: 1/2012 Автор: Йоанна Матрозова, Сабина Захариева Абстракт: В последните години се установи, че първичният алдостеронизъм (ПА) представлява най-честата ендокринна хипертония. Освен двете основни форми на заболяването- аденом на Кон и идиопатична хиперплазия са описани и някои по- редки фамилни форми – фамилен хипералдостеронизъм тип 1 (ФХА 1) и тип 2 (ФХА 2), а наскоро бе описан […]


Грелин: една уникална функционална система

Брой: 1/2012 Автор: Даниела Димитрова, Александър Своб. Александров Абстракт: Този обзор включва съвременни знания за биологията на грелина. Грелинът, стомашен пептид, изграден от 28 аминокиселини, е фокусирал вниманието на учените поради своите забележителни биологични свойства. За този хормон, широко разпространен в редица организми и тъкани, е добре известено, че притежава широк набор от важни биологични активности като […]


Щитовидна жлеза и сърце

Брой: 1/2012 Автор: К. Христозов Абстракт: Явният хипотиреоидизъм се характеризира с нарушена ендотелна функция, нормална до потисната систолна функция, левокамерна диастолна дисфункция в покой, систолна и диастолна дисфункция при усилие и склонност към повишено диастолно артериално налягане в резултат от повишено съдово съпротивление. Пациентите с хипотиреоидизъм имат по-висока честота на значима коронарна болест на сърцето, дори след […]


Допаминови агонисти и риск от фиброзна увреда на сърдечните клапи при пациенти с пролактином

Брой: 1/2012 Автор: А. Еленкова, С. Захариева Абстракт: Допаминовите агонисти са средство на първи избор при лечение на пролактином. Продължителното лечение с тези медикаменти води не само до нормализиране на серумните пролактинови нива, но също и до свиване на тумора в резултат на дегенеративни промени в туморните клетки. От друга страна, няколко трансверзални проучвания демонстрираха статистически значимо […]


Туморни дендритни клетки. Дендритни клетки и карцином на щитовидната жлеза

Брой: 1/2012 Автор: Мая Гълъбова, Еркан Йонал, Кони Иванова Абстракт: Дендритните клетки (ДК) могат да мобилизират CD8+ цитотоксични Т лимфоцити, CD4+ Т хелперите, NK/NKT клетките в противотуморния имунитет. ДК участват в диференцирането на регулаторните Т клетки (T-reg) и в поддръжката на имунния толеранс. ДК се разделят на плазмоцитоидни ДК (CD123+), които образуват IFN-?, IL-12 и IL10, и […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?