Брой 3/2012

Честота на дефицит, недостатъчност и достатъчност на витамин D в българска популация ( 20-80 години)

Брой: 3/2012 Автор: Борисова А-М, Шинков А, Влахов Й, Даковска Л, Тодоров Т, Свинаров Д,Касабова Л. Абстракт: Прегледът на статуса на витамин D в света дава следните особености: 1. широко разпространение на хипови таминоза D в света; 2. значителни вариации в степентта на хиповитаминоза D в отделните райони; 3. значими клинични проблеми в много части на света, […]


Определяне на оптималното ниво на 25(ОН)D в България

Брой: 3/2012 Автор: Борисова А-М, Шинков А, Влахов Й, Даковска Л, Тодоров Т, Свинаров Д, Касабова Л. Абстракт: Серумното ниво на 25(OH)D е определено от комитета на Institute of Medicine (IOM) през 1997 година като най-добрият функционален индикатор за статуса на витамин D, който отразява сумата от кожния синтез и оралния хранителен прием на витамина. Все още […]


Сравнителен анализ на распространението на дефицит и недостатъчност на витамин D в различен тип населени места в България

Брой: 3/2012 Автор: Борисова А-М, Шинков А, Влахов Й, Даковска Л, Тодоров Т, Свинаров Д, Касабова Л. Абстракт: Редица фактори оказват влияние върху статуса на витамин D – дневните часове на слънчево греене, замърсяването на въздуха, урбанизацията, пола, възрастта, начина на живот (хранене, двигателна активност, часовете прекарани на открито, начин на обличане). Целта на настоящото проучване е […]


Честота на дефицит на витамин D сред лицата с наднормено тегло и затлъстяване

Брой: 3/2012 Автор: Борисова А-М, Шинков А, Влахов Й, Даковска Л, Т. Тодоров, Свинаров Д,Касабова Л. Абстракт: Затлъстяването и дефицитът на витамин D са широко разпространени в света. Двете състояния са свързани, но не е ясна природата на тази връзка. В рапорта на Institute of Medicine (IOM) от 2011 г се посочва, че затлъстяването е сред основните […]


Диабетна кардиомиопатия – патофизиология и клинично значение

Брой: 3/2012 Автор: Проф. д-р Боян Лозанов, ДМН Абстракт: Диабетната кардиомиопатия (ДКМП) се характеризира с диастолна и систолна левокамерна дисфункция с развитие на сърдечна недостатъчност вследствие метаболитни, функционални и структурни промени в миокарда, които не са свързани с коронарна болест и артериална хипертония. Това тежко усложнение на захарния диабет има мултифакторна патогенеза, в която основна роля имат […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?