Брой 4/2012

Множествен тропен дефицит и трансскрипционния фактор профет на PIT-1 (PROP-1)

Брой: 4/2012 Автор: Ива Стоева, Ани Аройо Абстракт: Всички вродени форми на хипосоматотропизъм са принадлежат към групата на “редките болести”. Комплексното хормонално заместително лечение, вкл. с рекомбинантен човешки растежен хормон представлява крайъгълен камък в ефикасното доживотно обгрижване на тези пациенти. Именно това задължава етиологичната диагноза да се поставя възможно най-рано, а лечението да се мониторира често и […]


Честота на автоимунния гестационен захарен диабет

Брой: 4/2012 Автор: Мария Бояджиева, Илияна Атанасова, Сабина Захариева Абстракт: Въведение: Гестационният захарен диабет (ГЗД) е едно от най-честите усложнения на бременността. Жените с ГЗД имат повишен риск за изява на захарен диабет в бъдеще. Цел: Целта на настоящето проучване е да се определи честотата на имунологичните маркери, характерни за захарен диабет тип 1 сред бременни жени […]


Връзка между телесното тегло и пубертетното развитие на момчетата

Брой: 4/2012 Автор: Анелия Томова, Ралица Робева, Филип Куманов Абстракт: Пубертетът е сложен процес, при който се развиват вторични полови белези и се придобива способност за размножаване. Нормалният пубертет започва централно чрез повишаване секрецията на гонадотропин освобождаващия хормон от хипоталамуса с последващо активиране на половата ос. Много фактори, като приемът на храна, енергийните запаси и соматичното развитие […]


Хипергликемични показатели при хоспитализацията за диагноза на нарушенията в глюкозния метаболизъм след oстър коронарен синдром

Брой: 4/2012 Автор: д-р Жейна Чернева, проф. д-р Стефан Денчев, д-р Радостина Чернева Абстракт: Увод: Значението на показателите за oстра (гликемия на гладно и гликемия при хоспитализацията), персистираща (средна, времево-усреднена гликемия – TAG, хипергликемичен индекс – HGI) и хронична хипергликемия (изчисленасредна глюкоза – eAG и гликиран хемоглобин – HbA1c) като диагностични маркери за латентни нарушения на глюкозния […]


Разпространение на захарния диабет и предиабет в България днес

Брой: 4/2012 Автор: А-М. Борисова, А. Шинков, Й. Влахов, Л. Даковска, Е. Блажева, Т. Тодоров Абстракт: Захарният диабет е сериозен здравен проблем. Проучванията върху разпространението на заболяванията са важни за определяне на размера им и за насоките на приоритетите в решаването им. Целта на настоящото изследване е да се определи актуалното разпространение на захарния диабет и предиабет […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?