Брой 3/2013

Нодозна струма – рискови фактори за появата на рецидив след хирургично лечение

Брой: 3/2013 Автор: Видинов К., Калинов К., Ганчев Г., Сечанов Т. Абстракт: Независимо от напредъка на хирургичната техника, оперативното лечение на нодозната струма все още крие риск от увреда на паратироидните жлези и рекурентните нерви. В това проучване ние се опитваме да установим рисковите фактори за рецидивиране и да направим оценка на необходимостта за извършването на тироидектомия. […]


Фамилия с множествена ендокринна неоплазия тип 2 А

Брой: 3/2013 Автор: Христозов K, Бояджиева M, Радев Р, Сидерова М, Иванов К, Красналиев И, Колев Н, Ненков Р, Атанасова М Абстракт: Представяме три поколения на фамилия с МЕН 2А, характеризираща се с автозомно доминантно унаследяване и близо 100% пенетрантност. Пробандът, 35-годишен мъж, се диагностицира и оперира за десностранен адренален феохромоцитом и медуларен тиреоиден карцином (МТК) с […]


Ефект на метформин върху кардиометаболитните рискови фактори при лица с метаболитен синдром, нормален глюкозен толеранс и хиперинсулинемия

Брой: 3/2013 Автор: Каменова П., Атанасова Ил., Кирилов Г. Абстракт: Метформин е първата стъпка в лечението на диабет тип 2 и намалява риска от диабет и метаболитен синдром при индивиди с нарушена кръвна захар на гладно и нарушен глюкозен толеранс. Целта на настоящето проучване беше да се установи ефекта на метформин върху кардиометаболитните рискови фактори при лица […]


Ефект на метформин върху инсулиновата секреция и инсулинова резистентност при лица с метаболитен синдром, нормален глюкозен толеранс и хиперинсулинемия

Брой: 3/2013 Автор: Каменова П., Кирилов Г., Атанасова И. Абстракт: Метаболитният синдром е рисков фактор за тип 2 захарен диабет и сърдечно-съдова болест. Хиперинсулинемията е най-ранният стадий в развитието на тип 2 диабет и значим сърдечно-съдов рисков фактор. Механизмът отговорен за превенция на тип 2 диабет включва лечение на хиперинсулинемията, респ. инсулиновата резистентност. Целта на настоящето проучване […]


Редък случай на полигландуларен автоимунен синдром, включващ захарен диабет тип – 1, Базедова болест и склеродерма на Бушке

Брой: 3/2013 Автор: Лозанов Л. Б., Горчева Д., Лозанов Б. С., Кадурина М., Цанков Н. Абстракт: Жена на 41 г, оперирана преди 19 год за Базедова болест, с постоперативен хипотиреоидизъм, суплементиран с Л-Тироксин. Около 2 години по-късно е бил диагностициран захарен диабет тип 1, с последващо развитие на диабетна микроангиопатия, нефропатия и ХБН. От няколко месеци е […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?