Брой 4/2013

Заболеваемост и болестност от синдром на Кушинг в България

Брой: 4/2013 Автор: М. Янева, С. Въндева, А. Еленкова, Е. Начев, Д. Чаръкчиев, М. Андреева, Г. Кирилов, К. Христозов, М. Орбецова, З. Каменов, Ж. Геренова, Ив. Цинликов, М. Маринов, Т. Сечанов, Г. Ганчев, С. Захариева Абстракт: Увод: Епидемиологичните проучвания върху синдрома на Кушинг (СК) са малко на брой, базират се на ограничен брой случаи и повечето от […]


Сравнение между нивата на гликиран хемоглобин при лица със захарен диабет и предиабет

Брой: 4/2013 Автор: Анна-Мария Борисова, Александър Шинков, Йордан Влахов, Лилия Даковска, Тодор Тодоров Абстракт: Диагнозата захарен диабет може да се постави чрез нивото на НвА1с, но с лабораторен метод, който е сертифициран от Националната програма за стандартизиране на гликиран хемоглобин (NGSP) и стандартизиран съобразно методът на проучването DCCT. Целта е да се сравнят възможностите за поставяне на […]


Честота и характеристики на метаболитния синдром при възрастни пациенти с дефицит на растежен хормон – сравнително проучване

Брой: 4/2013 Автор: Ивайла Узунова, Георги Кирилов, Сабина Захариева, Александър Шинков, Анна-Мария Борисова Абстракт: Метаболитните нарушения, обусловени от дефицита на растежен хормон при възрастни (ДРХВ), го нареждат сред заболяванията с повишен сърдечно-съдов риск, но противоречивите данни относно повлияването му от заместващото лечение с растежен хормон правят отново актуален въпроса за естеството на този риск. Цел на проучването. […]


Честота и роля на рисковите фактори за изява на диабет и предиабет в българска популация

Брой: 4/2013 Автор: Анна-Мария Борисова, Александър Шинков, Йордан Влахов, Лилия Даковска, Тодор Тодоров Абстракт: Захарният диабет е значим рисков фактор за развитие на сърдечносъдово заболяване. Честотата на различните сърдечносъдови рискови фактори значително нараства с влошаване на въглехидратния толеранс.   Целта на настоящата работа е да се направи прогноза за вероятността на риска от изява на диабет според […]


Нови насоки във фармакотерапията на затлъстяването

Брой: 4/2013 Автор: Теодора Ханджиева-Дърленска, Калоян Таков Абстракт: Разпространението на затлъстяването нараства с бързи темпове, като последният доклад на СЗО определя заболяването като епидемия. Различни културни, генетични, поведенчески фактори, както и такива на околната среда играят роля в развитието на затлъстяването. Затлъстяването е сериозно медико-социално заболяване, което директно се свързва със захарен диабет тип 2, артериална хипертония, […]


Оценка на сърдечно-съдовия риск на DPP-4 инхибиторите при пациенти със захарен диабет – тип 2

Брой: 4/2013 Автор: Лъчезар Б. Лозанов Абстракт: Сърдечно-съдовата безопасност е основно изискване при разработването и клиничното приложение на новите препарати за лечение на захарния диабет тип 2 (ЗД тип 2). Редица по-нови проучвания показват, че широко използваните сулфанилурейни препарати (СУП) са свързани с повишен риск за сърдечно-съдова смъртност (1, 2). Същото е доказано със сигурност за някои […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?