Брой 2/2014

Eнергиeн баланс и невроендокринен контрол на репродукцията

Брой: 2/2014   Автор: Няголова, Пресияна В., Митков, Митко Д., Орбецова, Мария М. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, МУ – Пловдив   Абстракт: Целта на настоящия обзор е да предостави доказателства за връзката между невроендокринните основи на метаболитното състояние на организма и репродуктивната функция. Пулсативността на гонадотропин-рилийзинг хормона (ГнРХ), а следователно и […]


VEGF и карцином на щитовидната жлеза, туморна ангионенеза, дендритни клетки

Брой: 2/2014   Автор: Иванова, Кони, Йонал, Еркан, Гълъбова, Мая Катедра по обща и клинична патология, Медицински факултет, Тракийски Университет, Стара Загора   Абстракт: Ракът на щитовидната жлеза представлява едно от най-честите заболявания на ендокринната система. Много фактори, включително и васкуларният растежен ендотелен фактор (VEGF), са свързани с щитовидната туморогенеза. VEGF е цитокин, който играе ключова роля […]


Асоциация между метаболитен синдром, затлъстяване и автоимунни тиреоидни заболявани

Брой: 2/2014   Автор:  Лозанов Б.1, Лозанов Л.1, Колева В. 2, Ванкова М. 1, Горчева Д. 1, Костова Б. 1, Недева Н. 1,. Вуков М. 1 Отделение по Ендокринология 1, Клинична лаборатория 2, Токуда болница, София   Абстракт:   Метаболитният синдром (МетС) и централното затлъстяване (ОБ) могат да бъдат свързани с редица ендокринни нарушения, включително с […]


Костна минерална плътност при пациенти със захарен диабет тип 1

Брой: 2/2014   Автор: Ботушанов, Николай П., Орбецова, Мария М. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински университет – Пловдив   Абстракт: Костните промени, развиващи се в хода на захарния диабет (ЗД), обикновено не се разглеждат като характерно усложнение. Целта на проучването е да се характеризират отклоненията в костната минерална плътност (КМП) при […]


Колко стриктен трябва да бъде стриктният гликемичен контрол при лечение на захарен диабет тип

Брой: 2/2014   Автор: Коев, Драгомир Ж. Медицински Център “Клиника професор Коеви”, Варна   Абстракт:   Лечението на захарния диабет (ЗД) тип 2 се основава на медицината на доказателствата. Международните и национални диабетни и ендокринологични организации непрекъснато усъвършенстват препоръките за лечение на това заболяване в съответствие с актуалните постижения в ефективността на терапевтичните средства за осигуряване на […]


Нискодиференциран, неанапластичен дифузен тиреоиден карцином в съчетание с тиреоидит на Хашимото

Брой: 2/2014   Автор: К. Христозов 1, М. Бъчварова 1, Е. Хаджиева 1, Б. Балев 2, И. Красналиев 3, П. Арнаудов 4 1 Клиника по ендокринология, 2 Катедра по образна диагностика, 3 Катедра по обща и клинична патология, 4 Катедра по хирургични болести, УМБАЛ “Св. Марина”, Варна   Абстракт:   Описан е случай на ниско-диференциран тиреоиден карцином, […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?