Брой 3/2014

Влияние на опиоиднитe аналгетици върху репродуктивната функция

Брой: 3/2014 Автор: Петров, Сава П.1, Орбецова, Мария М.1, Илиев, Янко Т.2  Клиника по Ендокринология и болести на обмяната 1 Клиника по Токсикология 2 , УМБАЛ “Св. Георги”, МУ – Пловдив   Абстракт: Ефектите от дълготрайната употреба на опиоидни аналгетици върху ендокринната система не са добре проучени поради факта, че повечето изследвания са фокусирани върху острите им […]


Нарушения във въглехидратната обмяна при пациенти с метаболитен синдром

Брой: 3/2014 Автор: Раянова, Гинка Х.1, Ганева, Силвия С. 1, Тодорова, Катя Н.1, Луканов, Цветан Х.,2 Гечева, Светла П.2 1 Клиника по Eндокринология 2 Медико-диагностична лаборатория по имунология УМБАЛ “Д-р Георги Странски” , Медицински Университет, Плевен   Абстракт: Метаболитният синдром (МС) е съчетание от няколко различни клинични симптоми, които взаимно си влияят и при които се установява […]


Асиметричен диметил-аргинин при жени с метаболитен синдром и синдром на поликистозни яйчници

Брой: 3/2014 Автор: Колева, Даниела Ив.1, Орбецова, Мария М.1, Денева, Таня И.2 1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, 2 Катедра по Клинична лаборатория, УМБАЛ “Св. Георги”, МУ – Пловдив Абстракт: Цел на проучването: да се сравнят плазмените нива на асиметричен диметил-аргинин (ADMA) при жени с метаболитен синдром (МС), жени със синдром на поликистозни яйчници (PCOS) […]


Влияние на фотопериода върху дневно-нощните концентрации на мелатонина

Брой: 3/2014 Автор: Терзиева, Дора1, Д. Орбецова Мария2, М. Матева, Нонка2, Т. 1 Катедра по Клинична лаборатория, Фармацевтичен факултет, 2Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, МФ; 3Катедра по Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение, Факултет по обществено здраве, Медицински Университет – Пловдив Абстракт: Целта на изследването е да се изучи дали продължителността на […]


Клъстерен анализ на компоненти на метаболитен синдром при лица с повишен риск от захарен диабет тип 2

Брой: 3/2014 Автор: Андреева-Гатева, Павлина А.1-2, Симеонов, Васил Д.3, Георгиева-Николова, Радка Т.4, Тафраджийска-Хаджиолова Радка К.5    1 Медицински университет, София, Медицински факултет, Катедра по фармакология и токсикология; 2 Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Медицински факултет, Катедра по вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни болести и дерматология; 3 Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?