Брой 4/2014

Епигенетични и молекулярни механизми на пренатално програми- ране на захарен диабет със затлъстяване

Брой: 4/2014 Автор: Бояджиева, Надка И., Варадинова, Мирослава Г., Методиева, Росица Д. Катедра по Фармакология и Токсикология, Медицински Факултет, Медицински Университет, София Абстракт: Различни фактори имат роля в механизмите на развитие на захарен диабет тип 2 (ЗД2).Известно е, че затлъстяването е един от тях.Пренаталното програмиране на ЗД2 с или без затлъстяване е важен фактор в патогенезата на […]


Характеристика на метаболитния синдром в детско-юношеска възраст

Брой: 4/2014 Автор: Консулова, Пeтя С.1, Орбецова, Мария М.1, Калева, Нарцис Н.2 1 Клиника по Ендокринология и Болести на обмяната, 2 Клиника по Детски и Генетични болести, УМБАЛ “Св. Георги”, МУ, Пловдив Абстракт: Метаболитният синдром (МС) доскоро е разглеждан като заболяване на зрялата въз- раст. През последните години, обаче, и при деца и юноши зачестяват заболявания като […]


SGLT2 инхибиторите – нов подход в лечението на захарния диабет

Брой: 4/2014 Автор: Каменов, Здравко А. Клиника по Ендокринология, УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет, София Абстракт: Разпространението на захарен диабет (ЗД) и по-специално тип 2 (ЗД2) доби пандемичен характер и наложи мобилизацията на огромен научен потенциал в търсене на оптимални терапевтични подходи с оглед намаляване на индивидуалната и социалната тежест на болестта. Бидейки патологичен процес във всички органи […]


Автоимунни промени при жени с постпартална тиреоидна дисфункция

Брой: 4/2014 Автор: Аргатска, Антоанета В.1, Нончев, Боян Ив.1, Орбецова, Мария М.1, Пехливанов, Благовест К.2 1 Клиника по Ендокринология и Болести на обмяната, 2 Клиника по Акушерство и Гинекология, УМБАЛ “Св. Георги”, МУ, Пловдив Абстракт: Автоимунните тиреоидни заболявания (АТЗ) се срещат с повишена честота при жените в периода след раждане. Постпарталният тиреоидит (ППТ) е най-често наблюдаваната проява […]


Ефект на диети с нисък или висок гликемичен индекс върху плазмените нива на грелин и лептин при хора със затлъстяване

Брой: 4/2014 Автор: Ханджиева-Дърленска, Теодора С.1, Карамфилова, Вера Н.2, Каменов, Здравко А.2, Бояджиева, Надка И.1 1 Катедра по Фармакология и Токсикология, Медицински Факултет, МУ, София 2 Клиника по Ендокринология, УМБАЛ “Александровска”, МФ, МУ, София   Абстракт: Регулацията на апетита и метаболизма се осъществява в хипоталамуса чрез сложни механизми. Основните хормони, които регулират приема на храна са лептин, […]


Препоръки за самоконтрол на кръвната захар при захарен диабет в Централна и Източна Европа

Брой: 4/2014 Автор: Цветалина Танкова от името на Международната Централно-Източна Европейска Експертна Група* Клиника по Диабетология, Клиничен Център по Ендокринология, Медицински Университет, София * L. Czupryniak (Полша), L. Barkai (Унгария), S. Bolgarska (Украйна), A. Bronisz (Полша), J. Broz (Чешка Република), K. Cypryk (Полша), M. Honka (Чешка Република), A. Janez (Словения), M. Krnic (Хърватска), N. Lalic (Сърбия), E. […]


Синдром на резистентност към тиреоидни хоромони – клиничен случай

Брой: 4/2014 Автор: Нончев, Боян Ив., Аргатска, Антоанета В., Орбецова, Мария М. Клиника по Ендокринология и Болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински Универитет, Пловдив   Абстракт: Представя се случай на 26 годишна пациентка с анамнестични данни за тиреоидна патология от 7 годишна възраст. През 2007 г. след първа нормално протекла бременност и раждане са установени високи […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?