Брой 1/2017

Роля на продължителното глюкозно мониториране за откриване на асимптомни нощни хипогликемии и разграничаване етиологията на сутрешните хипергликемии

Брой : 1/2017 Автор: Бояджиева, Мила Б.1 , Хаджиева, Елица Г.1 , Христозов, Кирил Х.1 , Георгиева- Христова, Дарина К. 2 1 Клиника по Ендокринология, УМБАЛ “Св. Марина”, Медицински университет, Варна 2 Клиника по Неврология, УМБАЛ “Св. Марина”, Варна, Медицински университет Резюме: Често сутрешната хипергликемия създава затруднения в диагностично-лечебния план при анали- зиране на възможните причини […]


Молекулярно-генетични аспекти на тиреоидния карцином

Брой : 1/2017 Aвтор: Митева, Мария Ж., Нончев, Боян Ив., Орбецова, Мария М. Клиника по Eндокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Мeдицински Университет, Пловдив Резюме: Карциномът на щитовидната жлеза е най- разпространеният злокачествен тумор на ен- докринната система. Най-често срещаният тип тиреоиден карцином е папиларният. Тези тумори често имат генетични изменения, во- дещи до […]


Нива на гликемията след натоварване при лица с ангиографски установена коронарна артериална стеноза

Брой : 1/2017 Автор: Бояджиева, Мила Б.1 , Ангелов, Атанас А. 2 , Хаджиева, Елица Г.1 , Христозов, Кирил1 , Х. Георгиев, Светослав Ж.3 1 Клиника по Ендокринология, УМБАЛ “Св. Марина”, Медицински университет, Варна 2 Първа клиника по кардиология, УМБАЛ “Св. Марина”, Медицински университет, Варна 3 Клиника по интервенционална кардиология, УМБАЛ “Св. Марина”, МУ, Варна […]


Честота и диагностична стойност на антителата към цинков транспортер 8 (ZnT8) в българска популация пациенти със захарен диабет тип 1

Брой 1/2017 Автор: Грозева, Грета Г., Чакърова, Невена Я., Димова, Румяна Б., Танкова, Цветалина Ив., Атанасова, Илияна Б. Клиника по Диабетология, Клиничен Център по Ендокринология, Медицински Университет, София Резюме: В последните години в диагнозата на захарен диабет тип 1 се утвърди нов имунологичен маркер – антитяло към цинков транспортер 8 (ZnT8-Ab). Целта на изследването е да […]


ThyPRO-39bg: Лингвистично валидиране на специфичния за тиреоидни заболявания въпросник за качество на живот ThyPRO-39

Брой 1/2007 Автор: Геренова, Жулиета Б.1 , Watt Torquil2 , Диманова, Боряна Д.3 1 Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович”, Тракийски Университет, Стара Загора, България, 2 Катедра по медицинска ендокринология, Университет Копенхаген, Болница Ringhospitalet, Копенхаген, Дания, 3 Катедра по психология и чужди езици, Медицински Университет, Тракийски Университет, Стара Загора, […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?