Брой 3/2017

Wnt/Sclerostin и регулацията на костното формиране

Брой : 3/2017 Автор: Шинков, Александър Д. Медицински Университет София, Клиничен Център по Ендокринология и Геронтология Резюме: Регулацията на костната обмяна е сложен процес, в който участват клетките на костта, костния мозък и разнообразни локални и системни хуморални фактори. През последното десетилетие се натрупаха много нови данни за взаимодействието между клетките в костната тъкан. В […]


Тютюнопушенето като рисков фактор за инсулинова резистентност

Брой : 3/2017 Автор: Няголова, Пресияна В.1, Колева, Даниела Ив.1, Орбецова, Мария М.1, Деспотова-Толева, Людмила Д.2, Киров, Любомир К.3 1 Секция/Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински Факултет, Медицински Университет, Пловдив 2 Катедра по Урология и Обща Медицина, Медицински Факултет, Медицински Университет Пловдив 3 Медицински Факултет, Софийски Университет Резюме: Тютюнопушенето е […]


Плейотропни ефекти на инкретиновите хормони и терапевтични възможности

Брой : 3/2017 Автор: Станчев, Павел Е., Орбецова, Мария М. Клиника/Секция по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св.Георги”, Медицински Факултет, Медицински Университет, Пловдив Резюме: Инкретиновият ефект при захарен диабет тип 2 е нарушен − нивата на глюкагоноподобния пептид-1 (GLP-1) са понижени в комбинация с намален отговор и към двата инкретина- GLP-1 и глюкозозависимия инсулинотропен […]


Стомашно-чревни заболявания и кост

Брой : 3/2017 Автор: Темелкова, Наталия Л., Попиванов, Пламен Р. Отделение по Клинична Дензитометрия и Костни метаболитни заболявания, УМБАЛ “Александровска”, София Резюме: Независимо от значителното подобряване на диагностиката и лечението на остеопорозата, тя остава социално-значимо заболяване със значителна смъртност след фрактури. Вторична остеопороза се установява при 50-60% от мъжете, 60% от пременопаузалните жени и 30% […]


Серумни нива на адипоцитокините TNF-α и IL-6 при синдром на поликистозни яйчници

Брой : 3/2017 Автор: Колева, Даниела Ив., Орбецова, Мария М., Няголова, Пресияна В. Клиника/Секция по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински Факултет, Медицински Университет, Пловдив Резюме: Висцералната мастна тъкан (МТ) е важен източник на фактори на нискореактивно възпаление при пациенти с инсулинова резистентност (ИР) не само поради секрецията на различни цитокини от […]


Прогностичен модел за ехографска оценка на риска за малигненост при възли на щитовидната жлеза

Брой : 3/2017 Автор: Нончев, Боян Ив.1, Данев, Владимир Хр.2, Аргатска, Антоанета В.1, Митева, Мария Ж.1, Матева, Нонка Г.3, Орбецова, Мария М.1 1 Втора катедра по вътрешни болести, Клиника/Секция Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, МФ, МУ, Пловдив 2 Катедра Обща и клинична патология, МФ, МУ, Пловдив 3 Катедра Медицинска информатика, биостатистика и електронно […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?