Брой 4/2017

Невроендокринни промени при метаболитен синдром

Брой : 4/2017 Автор: Робева, Ралица Н., Милчева, Бойка А., Еленкова, Атанаска П., Захариева, Сабина З. КЦЕГ, УСБАЛЕ “Акад. Ив. Пенчев”, Медицински Факултет, Медицински Университет, София Резюме: Важната роля на хроничния стрес за енергийния баланс и адипоцитната хипертрофия в организма се предполага отдавна, но конкретните патофизиологични механизми са все още неизвестни. Адаптивният стресов отговор се […]


Селен и захарен диабет: Значение на селеновия дефицит за изявата и протичането на захарен диабет тип 2

Брой : 4/2017 Автор: Горчева, Десислава И., Лозанов, Боян Ст. Клиника по Вътрешни Болести, Отделение по Ендокринология, Аджибадем Сити Клиник, “Токуда Болница София” Резюме: Селенът (Se) е важен за човешкото здраве микроелемент, който влиза в състава на различни селенопротеини, участващи във важни физи- ологични процеси, в растежа, развитието, имунната защита и редица ендокринни функции. Селеновият […]


Първичен алдостеронизъм – съвременни концепции в диагностичния и лечебния подход

Брой : 4/2017 Автор: Русев, Росен А., Матрозова, Йоанна А., Еленкова, Атанаска П., Захариева, Сабина З. Клиничен център по Ендокринология и Геронтология (КЦЕГ), МУ София Резюме: Първичният алдостеронизъм (ПА) е най-често срещаната форма на ендокринна хипертония с данни за честота около 8,8% от всички хипертоници. Крос-секционни и проспективни проучвания показват честота >5% при пациенти в […]


Сравнително проучване на показателите на електрофизиологичните изследвания на зрителния анализатор според типа новооткрит захарен диабет

Брой : 4/2017 Автор: Мермеклиева, Елена Ат.,1 Грозева, Грета Г.2, Томова, Мария Г.2, Солаков, Димитър Д.3, Хараланов, Любомир Х.3, Танкова, Цветалина Ив.2, Дамянов, Владимир П.4 1 Клиника по Офталмология, УМБАЛ “Александрoвска”, МУ, София, 2 Клиничен Център по Ендокринология и Геронтология, МУ, София, 3 Клиника по Неврология, НКБ, 4 ДКЦ 8, София Резюме: Цел: Целта на […]


Оценка на метаболитни и хормонални нарушения при различни фенотипове на синдром на поликистозни яйчници

Брой : 4/2017 Автор: Няголова, Пресияна В.1, Митков, Митко Д.2, Колева, Даниела Ив.1, Орбецова, Мария М.1, Терзиева, Дора Д.3 1 Секция/Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Меди- цински Факултет, Медицински Университет, Пловдив 2 Секция по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Пълмед”, Медицински Фа- култет, Медицински Университет, Пловдив 3 Централна Клинична […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?