Добавка към брой 3/2017

Паращитовидни жлези и кост

Брой : добавка към брой 3/2017 Автор: Боянов, Михаил А. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, Катедра по Вътрешни болести, УМБАЛ “Александровска”, Медицински Университет, София Резюме: Паратиреоидният хормон (ПТХ) е белтъчен хормон, изграден от 84 аминокиселини, който подпомага калциевата хомеостаза. В своята класическа метаболитна роля ПТХ поддържа в нормални граници серумния калций и предопределя […]


Хипотиреодизъм и кост

Брой : добавка към брой 3/2017 Автор: Сидерова, Мира В., Димитрова, Радина С., Бояджиева, Мила Б., Христозов, Кирил Х. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Марина”, Медицински университет, Варна Резюме: Щитовидните хормони имат решаваща роля в скелетния растеж и развитие, достигането на пикова костна маса и поддържането на костната маса. Трийодтиронинът (Т3) […]


Вторична остеопороза при тиреотоксикоза

Брой : добавка към брой 3/2017 Автор: Димитрова, Радина С., Бояджиева, Мила Б., Христозов, Кирил Х., Сидерова, Мира В. Клиника по Ендокринология, УМБАЛ “Св. Марина”, Медицински Университет, Варна Резюме: Тиреоидните хормони са от съществено значение за развитието на скелета, линеарния растеж на костта, достигането на пикова костна маса и поддържането на нормална костна структура и […]


Метаболитен синдром и кост

Брой : добавка към брой 3/2017 Автор: Петкова, Малина К. УМБАЛ “Лозенец”, Медицински Факултет, Софийски Университет Резюме: Метаболитният синдром е клинично състояние, което включва редица антропометрични, физиологични и биохимични нарушения, всяко едно от които оказва своя независим ефект върху костния метаболизъм. Установената по-висока костна минерална плътност при пациенти с метаболитен синдром се свързва с абдоминалното […]


Витамин D и кост

Брой : добавка към брой 3/2017 Автор: Геренова, Жулиета Б. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната УМБАЛ “Проф. Ст. Киркович”, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора Резюме: Витамин D е уникален “биомодулаторен” витамин, който основно се синтезира в кожата при излагане на слънчева светлина. Витамин D (D2 или D3) е биологично инертен и се […]


Диабетопороза или диабетна остеодистрофия

Брой : добавка към брой 3/2017 Автор: Иванова, Анна-Мария Борисова Университетска болница “Софиямед”, Медицински факултет, Софийски университет Резюме: При захарен диабет тип 2 (Т2ЗД), въпреки по-високата костна минерална плътност (BMD), е налице два пъти по-висок фрактурен риск в сравнение с недиабетици. Основната причина е в намаленото качество на костта при Т2ЗД. овишеното ниво на транскрипционния фактор […]


Костна минерална плътност при синдром на поликистозни яйчници

Брой : добавка към брой 3/2017 Автор: Орбецова, Мария М. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински Факултет, Медицински Университет, Пловдив Резюме: Естрогените играят ключова роля за достигане и поддържане на нормална костна маса при жените чрез въздействие и върху остеобластите, и върху остеокластите. Счита се, че основният механизъм на андрогенно повлияване […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?