Брой 1/2018

Въздействие на усложненията върху свързано със здравето качество на живот при пациенти със захарен диабет тип 2

Брой : 1/2018 Автор: Левтерова, Боряна А., Орбецова, Мария М., Димитрова, Донка Д., Левтеров, Георги Е. Катедра по Здравен мениджмънт и икономика на здравеопазването, Факултет по обществено здраве, МУ, Пловдив Клиника/Секция по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински факултет, МУ, Пловдив АСИП МДЦ “Каспела”, УМБАЛ “Каспела” Резюме: Захарният диабет тип 2 (ЗДТ2) […]


Роля на GSTP1 Ile105Val еднонуклеотидния полиморфизъм като рисков фактор за карцином на щитовидната жлеза

Брой : 1/2018 Автор: Иванова, Кони В., Александрова, Елина А., Игнатова, Мария Магдалена К., Влайкова, Татяна Ив., Динкова, Красимира Ил., Гълъбова, Мая В. Катедра по Обща и Клинична Патология, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора Катедра по Химия и Биохимия, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора Студент, Медицински Факултет, Тракийски Университет, Стара Загора Резюме: Тиреоидният […]


Инсулинова резистентност, адипокини и ролята им при безплодие на жената

Брой : 1/2018 Автор: Бояджиева, Надка Ив., Варадинова, Мирослава Г., Методиева, Росица Д. Катедра по Фармакология и Токсикология, Медицински Факултет, МУ, София Резюме: През последните десетилетия връзката между затлъстяването и развитието на инсулинова резистентност е добре документирана. Също така, широко се дискутира, че мастната тъкан функционира като важен хомеостатичен орган и участва в регулирането на […]


Затлъстяване и кардио-метаболитен риск при захарен диабет тип 1 – съвременни аспекти и терапевтични възможности

Брой : 1/2018 Автор: Сердарова, Мина С. Клиника по Диабетология, Клиничен Център по Ендокринология и Геронтология (КЦЕГ), Медицински университет, София Резюме: Захарен диабет тип 1 е автоимунно заболяване, за което данните от големите епидемиологични проучвания и национални регистри в последните години показват ръст в заболеваемостта. Наред с това се задълбочава пандемията от затлъстяване в световен […]


Диагностика и лечение на инфекции при диабетно стъпало

Брой : 1/2018 Автор: Тодорова, Ани С. Клиника по Диабетология, Клиничен център по Ендокринология и Геронтология (КЦЕГ), Медицински университет, София Резюме: Диабетното стъпало е едно от най-тежките и инвалидизиращи усложнения на захарния диабет. В развитите страни диабетът е най-честата причина за нетравматична ампутация. Годишната честота на новопоявили се улцерации сред пациентите с диабет възлиза на […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?