Брой 2/2018

ДПП-4 инхибиция и серумни нива на инкретинови хормони при пациенти със захарен диабет тип 2

Брой : 2/2018 Автор: Станчев, Павел Е., Орбецова, Мария М., Колева, Даниела Ив., Терзиева, Дора Д., Давчева, Деляна М., Илиев, Димитър А., Петров, Сава В., Симитчиев, Кирил К. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив, Медицински университет, Пловдив Централна клинична лаборатория, УМБАЛ “Св. Георги”,Медицински университет, Пловдив Катедра аналитична химия и компютърна […]


Епидемиология и клинични особености на диференцирания тиреоиден карцином

Брой : 2/2018 Автор: Димитрова, Инна Д., Ковачева, Русанка Д., Иванова, Радина С., Шинков, Александър Д. Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания, УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София Резюме: Понятието диференциран тиреоиден карцином (ДТК) включва папиларния и фоликуларния карцином (ФТК). Тиреоидният карцином се открива в около 5% […]


Първичен алдостеронизъм – съвременни концепции в диагностичния и лечебния подход

Брой : 2/2018 Автор: Русев, Росен А., Матрозова, Йоанна А., Еленкова, Атанаска П., Захариева, Сабина З. Клиничен Център по Ендокринология и Геронтология (КЦЕГ), МУ, София Резюме: Първичният алдостеронизъм (ПА) е най-често срещаната форма на ендокринна хипертония с данни за честота около 8,8% от всички хипертоници. Крос-секционни и проспективни проучвания показват честота >5% при пациенти в […]


Асоциация между диабетогенния геноптип и основните съдови усложнения на захарния диабет тип 2

Брой : 2/2018 Автор: Лъчезар Б. Лозанов Клиника по Вътрешни болести, Отделение по Ендокринология, Acibadem City Clinic, Токуда Болница, София Резюме: Захарният диабет тип 2 е многофакторно полигенно-детерминирано метаболитно заболяване. Модерните терапевтични стратегии за корекция на хипергликемията и свързаните с нея метаболитни нарушения намаляват риска от микро- и макроваскуларни усложнения, а от там – сърдечно-съдовата […]


Бъбречни увреждания при първичен хиперпаратиреоидизъм

Брой : 2/2018 Автор: Иванова, Гергана Т., Шинков, Александър Д., Ковачева, Русанка Д. Трета клиника по ендокринология и болести на обмяната, УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев”, Клиничен център по Ендокринология и Геронтология (КЦЕГ), Медицински Университет, София Резюме: Първичният хиперпаратиреоидизъм (ПХПТ) представлява състояние на свръхпроизводство на паратхормон в резултат на хиперплазия или формиране на аденом на една […]


Терапевтични възможности при пациенти с активна тиреоид-асоциирана офталмопатия

Брой : 2/2018 Автор: Стойнова, Мария А., Шинков, Александър Д., Ковачева, Русанка Д. Клиника по Tиреоидни и метаболитни костни заболявания, УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” Клиничен център по Eндокринология и Геронтология, Медицински факултет, Медицински университет, София Резюме: Тиреоид-асоциираната офталмопатия (ТАО) е автоимунно заболяване на ретроорбиталните меки тъкани, етиопатогенетично свързано с тиреоидния автоимунитет. Клиничните прояви са разнообразни, […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?