Брой 4/2018

Метаболитен синдром и качество на живот – факти и загадки

Брой : 4/2018 Автор: Робева, Ралица Н., Милчева, Бойка А., Еленкова, Атанаска П., Захариева, Сабина З. УСБАЛЕ “Акад. Ив. Пенчев”, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински Факултет, Медицински Университет, София Резюме: Метаболитният синдром (МС) е състояние, свързано със сериозни сърдечно-съдови услож-нения, но в последните години все повече се ак-центира и върху неговата роля по […]


Субклиничен хиперкортизолизъм при пациенти с хипофизарни инциденталоми

Брой : 4/2018 Автор: Нанкова, Анелия Б., Еленкова, Атанаска П., Захариева, Сабина З. Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София Резюме: Субклиничният хиперкортизолизъм (СХ) е патологично състояние, което се характери-зира с биохимични и хормонални данни за хипер-кортизолизъм при липса на клинични симптоми, характерни за класическия синдром на Кушинг. Дели се основно на 2 […]


Серумни нива на инкретинови хормони и връзката им с атерогенни индекси при жени с метаболитен синдром

Брой : 4/2018 Автор: Станчев, Павел Е.1, Орбецова, Мария М.1, Терзиева, Дора Д.2, Давчева, Деляна M.2, Колева, Даниела Ив.1, Илиев, Димитър А.1, Петров, Сава В.1, Консулова, Петя Сп.1 1). Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, 2). Централна клинична лаборатория, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински университет, Пловдив Адрес за кореспонденция: Д-р Павел Станчев Клиника по Ендокринология […]


Информативност на гликирания хемоглобин (HbA1c) като средство за оценка на дългосроч-ния контрол при захарен диабет тип 2 при различни терапевтични схеми

Брой : 4/2018 Автор: Тотомирова, Цветелина Ц., Арнаудова, Мила В., Григоров, Недялко Б. Клиника Ендокринология и болести на обмяната, Военно-медицинска академия, София Адрес за кореспонденция: Д-р Цветелина Тотомирова, Клиника Ендокринология и болести на обмяната София, бул. Св. Г. Софийски 3, Военно-медицинска академия, 15 етаж e-mail: cvet@gbg.bg Цел: Да се оцени надеждността на HbA1c като показател […]


Честота и характеристика на нарушения глюкозен толеранс при болни с метаболитен синдром (анализ на популацията в една болница за една година)

Брой : 4/2018 Автор:Борисова, Aнна-Mария Ив., Влахов, Йордан Д., Цветанова, Бояна Т., Маркова, Адрияна К., Моллова, Екатерина В. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, Университетска болница Софиямед, Меди-цински факултет, Софийски университет “Свети Климент Охридски” Адрес за кореспонденция: Проф. Анна-Мария Борисова, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Ул. “Димитър Моллов” 10, 1750-София, България E-mail: anmarbor@abv.bg Резюме:Метаболитният […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?