Брой 3/2019

Сърдечно-съдовият автономен тонус е свързан с инсулиновата резистентност при предиабет

Автор: Димова, Румяна Б., Чакърова, Невена Я., Грозева, Грета Г., Кирилов, Георги Г., Даковска, Лилия Н., Танкова, Цветалина И. Катедра по Ендокринология, Медицински Университет, София Резюме: Цел: Целта на настоящото изследване е да оцени връзката между индиректните индекси за инсулинова чувствителност и инсулинова секреция и сърдечно-съдовата автономна дисфункция (САД) при лица с предиабет. Материал и […]


Витамин В12 статус в българска популация пациенти със захарен диабет тип 2

Автор: Чакърова, Невена Я.1, Димова, Румяна Б.1, Минчева, Росица С.2, Грозева, Грета Г.1, Тодорова, Ани С.1, Сердарова, Мина С.1, Танкова, Цветалина И.1 1. Катедра по Ендокринология, Клинка по Диабетология, Медицински Университет, София 2. Клинична лаборатория, МБАЛ Самоков Резюме: Цел: Целта на проучването е да се изследва нивото на витамин В12 в българска популация пациенти със […]


Асоциация между някои ехографски параметри и нивата на TSH-рецепторните антитела

Автор: Стойнова, Мария А., Шинков, Александър Д., Ковачева, Русанка Д. Катедра по Ендокринология, Медицински Университет, София, УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” Резюме: Цел: Базедовата болест е автоимунно заболяване, в чиято диагноза важна роля играят ехографското изследване и определянето на TSH-рецепторните антитела (TRAb). ТRAb имат отношение и към прогнозата на заболяването – негативизирането им в хода на […]


Влияние на тиреоидната дисфункция върху молекулярните маркери на костния обмен и WNT инхибиторите SCLEROSTIN и DICKKOPF 1

Автор: Митева, Мария Ж. 1, Орбецова, Мария М. 1, Нончев, Боян Ив. 1, Давчева, Деляна М2. 1. Клиника по Eндокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински факултет 2. Катедра по Клинична лаборатория, Фармацевтичен факултет, Мeдицински Университет, Пловдив Резюме: Молекулярните механизми на действие на тиреоидните хормони (TХ) върху костта са комплексни и само от […]


Възможности за трансплантация на инсулин-продуциращи β-клетки чрез 3D биопринтиране: ново направление в ендокринологията

Автор: Бояджиева, Надка И., Варадинова, Мирослава Г., Керимов, Спас Д., Методиева, Росица Д./p> Катедра по Фармакология и Токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София Резюме: Захарният диабет е заболяване, чиято честота продължава да нараства и въпросът за търсене на нови методи и технологии за преодоляване на инсулинова резистентност и/или доставяне на необходимия инсулин в организма е […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?