Брой 4/2019

Казус: Дифузен склерозиращ вариант на папиларен щитовиден карцином – пътят към диагнозата

Автор: Райков, Николай И.1, Райкова-Къчовска, Ася Н.2, Авджийска, Милена Г.3, Вичева, Снежинка В.4, Христова, Валентина Д.5, Кузманов, Самуил Я.6, Бабев, Петър Л.6, Чаушев, Борислав Г.7, Къчовски, Цветомир Е.8, Райков, Мирослав Н.9 1. Медицински комплекс “Плюс”, Варна 2. МБАЛ “Добрич” – гр. Добрич, Първо вътрешно отделение 3. Медицински Университет, Варна 4. Онкологичен диспансер “Марко Марков” – […]


Рискови фактори за наднормено тегло при ученици на възраст 16-19 години в град Пловдив

Автор: Консулова, Пeтя С.1, Орбецова, Мария М.1, Петров, Сава В.1, Станчев, Павел Е.1, Калева, Нарцис Н.2, Симитчиев, Кирил К.3 1. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги’’, Медицински Университет, Пловдив 2. Клиника по Детски и генетични болести, УМБАЛ “Св. Георги’’, Медицински Университет, Пловдив 3. Катедра по Аналитична и компютърна химия, ПУ “Паисий […]


Честота на хиперпаратиреоидизма в българската популация – анализ на eпидемиологично проучване на Българско дружество по ендокринология (БДЕ) – 2012 г.

Автор: Борисова, Анна-Мария И.1, Влахов, Йордан Д.1, Кривошиев, Стефан Г.2, Даковска, Лилия Н.1,Попов, Александър Г.2, Михайлов, Георги К.2, Шинков, Александър Д.2 1. Университетска болница “Софиямед”, Медицински факултет, Софийски университет “Свети Климент Охридски” 2. Университетска болница по Ендокринология, Медицински университет, София Резюме: Честотата и характеристиката на хиперпаратиреоидизма (ХПТ) не са изследвани в българската популация. Цел: Да […]


Дефицитът на витамин D е рисков фактор за синдрома на “гладните кости” след операция за първичен хиперпаратиреоидизъм

Автор: Борисова, Анна-Мария И. Университетска болница “Софиямед”, Медицински факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски” Резюме: При болните с първичен хиперпаратиреоидизъм (РНРТ) след паратиреоидектомия серумното ниво на калция (sCa) бързо спада след успешно отстраняване на една или повече паращитовидни жлези. Синдромът на “гладните кости” (СГК) представлява настъпваща бърза, дълбока (sCa 4 дни постоперативно) хипокалцемия съпроводена от […]


SGLT2 инхибиция и симпатикова нервна активност при захарен диабет тип 2

Автор: Димова, Румяна Б. Катедра по Ендокринология, Медицински Университет, София Резюме: SGLT2 инхибиторите увеличават бъбречната глюкозна екскреция и по този начин намаляват глюкозните нива на гладно и постпрандиално. Ефектите на SGLT2 инхибицията надхвърлят тези върху гликемичния контрол и също така са свързани с индуциране на хемодинамични промени, които подобряват сърдечно-съдовата и бъбречната функция при хора […]


Диабетна бъбречна болест

Автор: Борисова, Анна-Мария И. Университетска болница “Софиямед”, Медицински факултет, Софийски университет “Св. Климент Охридски” Резюме: Диабетната бъбречна болест (ДББ) е хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), свързано със захарния диабет (ЗД). Факторите, които повишават честотата на ДББ са повишената честота на ЗД и затлъстяването, по-големият брой възрастни хора, по-дългата преживяемост. ДББ повишава риска от сърдечно-съдови и бъбречни […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?