Брой 1/2020

Рядък клиничен случай на TSH – продуциращ аденом на хипофизата

Автор: Христозов, Кирил Х.1, Димитрова, Радина С.1, Сидерова, Мира В.1, Бояджиева Мила Б.1, Енчев, Явор П.2, Енчева, Елица, П.3, Радев, Радослав, С.4, Иванова, Радина, С.5 1. Клиника по Eндокринология 2. Клиника по Неврохирургия 3. Клиника по Лъчетерапия 4. Клиника по гръдна хирургия – Университетска болница “Св. Марина”, МУ, Варна 5. Патоморфологична лаборатория, Клиничен Център по […]


Специфика в терапевтичния алгоритъм при дентално лечение на пациенти със захарен диабет

Автор: Чешмеджиева, Aтанаска Й.1, Тотомирова, Цветелина Ц.2, Арнаудова, Мила В.2, Григоров, Недялко Б. 3, Насева, Емилия К.4 1. Катедра Очни болести, УНГ болести и Орална хирургия, ВМА, София 2. Клиника Ендокринология и болести на обмяната, ВМА, София 3. Отделение Mедицинско осигуряване на специфична дейност, ВМА, София 4. Факултет по обществено здраве, Медицински Университет, София Резюме: […]


Тиреоидна дисфункция по време на бременност – определяне на триместър-специфичен референтен интервал за тиреостимулиращ хормон моноцентров анализ

Автор: Яначкова, Веселина Е.1, Бочев, Иван М. 1, 2, Щерев, Атанас Д.1 1. Медицински комплекс “Д-р Щерев”, София, България 2. Институт по Биология и имунология на размножаването, Българска Академия на Науките, София, България Резюме: Бременността е състояние, водещо до съществени промени в регулацията, метаболизма и съответно нивата на тиреоидните хормони. Промените в тиреоидната функция при […]


Плащане според постигнатите резултати и лечението на захарния диабет – нов финансов модел на възнаграждение

Автор: Боянов, Михаил А.1, Боянова, Мира Е.1 1. Клиника по Eндокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Александровска” Катедра по Вътрешни болести, Медицински Университет София 2. Отделение по Eндокринология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София Резюме: “Плащане за постигнат резултат” (ППР) е относително нов модел на финансово възнаграждение на лекарите според постигнатите резултати в лечението на […]


Субклиничен и тъканен хипотиреоидизъм: фокус към миокардните нарушения

Автор: Лозанов, Боян Стоянов1 1. Аджибадем Сити Клиник Токуда болница, Клиника по Вътрешни болести Резюме: Хипотиреоидизмът е самостоятелен рисков фактор за атеросклероза и ИБС, съпоставим със захарния диабет и затлъстяването. Функционални и клетъчно-молекуларни нарушения в миокарда и съдовете се доказват не само при манифестния, но също при субклиничня и интрацелуларния (тъканен) хипотиреоидизъм, характеризиращи се със […]


Кост и пикочна киселина – литературен обзор

Автор: Димитрова, Радина С.1, Бояджиева, Мила Б.1, Христозов, Кирил Х.1, Маринова, Елена С.2, Бочева, Яна Д.3 1. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната 2. Клиника по Вътрешни болести 3. Клинична лаборатория, УМБАЛ “Св. Марина”, Медицински Университет, Варна Резюме: Над 200 милиона души по света имат остеопороза, като разпространението є продължава да нараства. Основното усложнение […]


Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?