Дефицитът на витамин D е рисков фактор за синдрома на “гладните кости” след операция за първичен хиперпаратиреоидизъм

Автор: Борисова, Анна-Мария И.

Университетска болница “Софиямед”, Медицински факултет,
Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Резюме: При болните с първичен хиперпаратиреоидизъм (РНРТ) след паратиреоидектомия серумното ниво на калция (sCa) бързо спада след успешно отстраняване на една или повече паращитовидни жлези. Синдромът на “гладните кости” (СГК) представлява настъпваща бърза, дълбока (sCa <2,1 mmol/l) и продължителна (>4 дни постоперативно) хипокалцемия съпроводена от хипофосфатемия и хипомагнезиемия. Това състояние се наблюдава при резкия спад в нивото на паратхормона (РТН) след паратиреоидектомия при условие, че е имало тежък РНРТ и много висок костен търновер предоперативно. Сред рисковите фактори могат да се отбележат напреднала възраст, размер на аденома при РНРТ, включване на костите в общата клиника, дефицит на витамин D. Eдинственото, върху което може да се повлияе, това е дефицитът на витамин D.

Заключение: При РНРТ трябва да се коригира обичайният дефицит на 25(OH)D с цел:
1. Понижаване на РТН и негативните му ефекти;
2. Подготовка на болните за предстоящото оперативно лечение, когато рязко ще спадне потокът на калций от костта след резкия спад на РТН. Това ще превентира постоперативния синдром на “гладните кости”;
3. Бързо заместване с високи дози калций и активни метаболити на витамин D през периода на висока костна обмяна до снижението и привеждането є на по-нискооборотно нормално ниво.

Ключови думи: първичен хиперпаратиреоидизъм, дефицит на витамин D, паратиреоидектомиа, синдром на “гладните кости”

Изтеглете целия брой 4/2019

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?