Ендокринология и Интернет

Брой: 1/2001

Автор: А. С. Александров, Н. А. Александров*, Институт по биофизика, Българска академия на науките – София *Химически факултет, СУ „Св. Климент Охридски" – София

Абстракт:
 
Интернет е една световна компютърна мрежа, която свързва милиони компютри и множество малки компютърни мрежи. В този обзор накратко се дава обща представа за Интернет (дефиниции, структура, организация на мрежата) и се акцентира върху това, как и по какъв начин е изложена информация по ендокринология в мрежата. Приложение А изброява по-известни Интернет източници (Web сайтове и newsgroups), използвани в статията. Приложение Б съдържа Интернет речник на някои по-общи компютърни термини. В обзора ще се ограничим само с известните на авторите сайтове на английски и български език.
 
Ключови думи: Интернет, ендокринология, Web сайтове.

Изтеглете целия брой 1/2001

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?