Инсулинова резистентност, адипокини и ролята им при безплодие на жената

Брой : 1/2018

Автор: Бояджиева, Надка Ив., Варадинова, Мирослава Г., Методиева, Росица Д.

Катедра по Фармакология и Токсикология, Медицински Факултет, МУ, София

Резюме:
През последните десетилетия връзката между затлъстяването и развитието на инсулинова резистентност е добре документирана. Също така, широко се дискутира, че мастната тъкан функционира като важен хомеостатичен орган и участва в регулирането на ендокринните, паракринните и други жизненоважни физиологични процеси, включително на ниво хипоталамус, мозъчен ствол и кортекс. Мастната тъкан произвежда адипокини, цитокини и хемокини, за които е известно, че участват в регулирането на хипоталамо-хипофизно-гонадната (ХХГ) ос както централно, така и периферно. Все повече доказателства показват, че мастната тъкан има важна роля в контрола на функциите на ХХГ и женския фертилитет. Настоящият обзор демонстрира ефектите от инсулиновата резистентност и факторите на мастната тъкан като лептин, адипонектин и резистин върху механизмите, повлияващи фертилитета на различни нива. Бъдещи проучвания би трябвало да изследват по-подробно механизмите, включени в тези процеси и да се съсредоточат върху начините за предотвратяване на неблагоприятните ефекти от затлъстяването и инсулиновата резистентност върху функциите на ХХГ и женския фертилитет.

Настоящият обзор демонстрира ефектите от инсулиновата резистентност и факторите на мастната тъкан като лептин, адипонектин и резистин върху механизмите, повлияващи фертилитета на различни нива. Бъдещи проучвания би трябвало да изследват по-подробно механизмите, включени в тези процеси и да се съсредоточат върху начините за предотвратяване на неблагоприятните ефекти от затлъстяването и инсулиновата резистентност върху функциите на ХХГ и женския фертилитет.

Ключови думи: адипокини, инсулинова резистентност, женско безплодие, ХХГ ос

Изтеглете целия брой 1/2018

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?