Казус: Дифузен склерозиращ вариант на папиларен щитовиден карцином – пътят към диагнозата

Автор: Райков, Николай И.1, Райкова-Къчовска, Ася Н.2, Авджийска, Милена Г.3, Вичева, Снежинка В.4, Христова, Валентина Д.5, Кузманов, Самуил Я.6, Бабев, Петър Л.6, Чаушев, Борислав Г.7, Къчовски, Цветомир Е.8, Райков, Мирослав Н.9

1. Медицински комплекс “Плюс”, Варна
2. МБАЛ “Добрич” – гр. Добрич, Първо вътрешно отделение
3. Медицински Университет, Варна
4. Онкологичен диспансер “Марко Марков” – гр. Варна, Отделение по клинична патология
5. МБАЛ “Св. Анна”, гр. Варна, Отделение по клинична патология
6. МБАЛ “Света Анна”, гр. Варна, Отделение по гръдна хирургия
7. УМБАЛ “Св. Марина”, гр. Варна, Клиника по нуклеарна медицина
8. Медицински Университет, Катедра по акушерство и гинекология, гр. Варна
9. МБАЛ “Света Анна” – гр. Варна, Отделение по ортопедия и травматология

Резюме: Папиларният карцином на щитовидната жлеза е най-често срещаният злокачествен ендокринен тумор. Описан за първи път през 1985 г., дифузният склерозиращ вариант (DSVPTC) е много рядък негов подтип. Той представлява 0,7-6,6% от всички папиларни карциноми. Обичайно засяга пациенти в млада възраст. Ангажира цялата щитовидна жлеза и шийните лимфни възли. Типичен ехографски признак на този тумор са множеството пръснати микрокалцификати на фона на хипоехогенна, фиброзно променена щитовидна тъкан. Фиброзата и лимфоцитната инфилтрация са типични и за автоимунния тиреоидит, от който карциномът трябва да се отдиференцира. Своевременно диагностициран и агресивно третиран, склерозиращият вариант на папиларния карцином не променя обичайната продължителност на живота.

Ключови думи: дифузен склерозиращ вариант на папиларен карцином, ехография на щитовидна жлеза, тънкоиглена аспирационна биопсия.

Изтеглете целия брой 4/2019

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?