Кост и пикочна киселина – литературен обзор

Автор: Димитрова, Радина С.1, Бояджиева, Мила Б.1, Христозов, Кирил Х.1, Маринова, Елена С.2, Бочева, Яна Д.3

1. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната
2. Клиника по Вътрешни болести
3. Клинична лаборатория, УМБАЛ “Св. Марина”, Медицински Университет, Варна

Резюме: Над 200 милиона души по света имат остеопороза, като разпространението є продължава да нараства. Основното усложнение на това метаболитно костно заболяване е свързано с повишената склонност към фрактури, водещи до нарастваща заболеваемост, понижено качество на живот и повишена смъртност. Литературните данни от последните години показват, че окислителният стрес е водещ механизъм за зависимия от възрастта спад на костната маса и намаляването на костната здравина. Съобщава се, че реактивните кислородни радикали потискат генерирането и диференциацията на остеобластите, а също така потенцират развитието и активността на остеокластите. Пикочната киселина (ПК) е краен ензимен продукт при деградацията на пуриновите нуклеозиди и свободните бази при хора. Повишеното є ниво в кръвта се смята за рисков фактор за различни хронични заболявания и състояния като артериална хипертония, висцерално затлъстяване, инсулинова резистентност, захарен диабет тип 2, дислипидемия, бъбречна патология, сърдечно-съдови и мозъчно-съдови инциденти. Противно на това обаче, има все повече доказателства, че ПК има важна роля като антиоксидант. Редица проучвания в световен мащаб оценяват връзката между ПК и костното здраве, като немалка част от тях подкрепят положителния є ефект върху скелета. Точният механизъм, обясняващ връзката между ПК и костната минерална плътност (КМП), не е напълно ясен. Хипотезата е, че ПК в нейното кристално състояние има възпалителни свойства, докато разтворимата форма в нормални физиологични нива може да има антиоксидантни ефекти. Поради антиоксидантните си свойства, ПК може да потисне остеокластната костна резорбция и да допринесе за по-висока КМП и по-нисък фрактурен риск.

Ключови думи: пикочна киселина, остеопороза, фрактури, оксидативен стрес

Изтеглете целия брой 1/2020

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?