Мелатонинът и нарушенията на съня при реактивното изоставане

Брой: 4/1999

Автор: В. Деллирчев, Ф. Куманов*, И. Деллирчева**, Военна медицинска академия – София *Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София **Клиника по спешна офталмология, ДУБ „Царица Йоанна" – София

Абстракт:
 
Мелатонинът е хормон на пинеалната жлеза и неговата секреция зависи от редуването на светлите и тъмните периоди на денонощието.

Ролята на светлината в човешката ендокринна система не е напълно изяснена. Засега е установено, че мелатонинът има значение за синхронизацията на денонощния ритъм на различни органи и системи с редуването на светлината и тъмнината.

Този хормон е в основата на денонощните ритми при човека. Така той има значение за повлияването на хомеостазата на организма.

При прелитане на 5, 6 и повече часови зони настъпва рязка промяна на ендокринната система поради нарушение на денонощния ритъм.Отклонението е известно в литературата като „реактивно изоставане" или „jet lag".

Ключови думи: мелатонин, реактивно изоставане, пинеална жлеза, циркаден ритъм.

Изтеглете целия брой 4/1999

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?