Метаболитен синдром и кост

Брой : добавка към брой 3/2017

Автор: Петкова, Малина К.

УМБАЛ “Лозенец”, Медицински Факултет, Софийски Университет

Резюме:
Метаболитният синдром е клинично състояние, което включва редица антропометрични, физиологични и биохимични нарушения, всяко едно от които оказва своя независим ефект върху костния метаболизъм.

Установената по-висока костна минерална плътност при пациенти с метаболитен синдром се свързва с абдоминалното затлъстяване и протективният ефект на мастната тъкан, подпомагащи костното формиране посредством високото механично натоварване, високото ниво на циркулиращия инсулин и останалите фактори, които се секретират заедно с него.

В редица изследвания е намерена връзка между остеопорозата и възпалението. Индивиди с висока инсулинова резистентност показват по-голяма активност на възпалителните процеси, отколкото тези с по-ниско ниво на инсулинова резистентност, и това състояние на хронично възспаление оказва негативен ефект върху костта. Този ефект на нискостепенното възпаление, асоциирано с метаблитния синдром се контрабалансира от протективния ефект на повишената мастна тъка. Този парадокс се обяснява с факта, че на определено ниво на костна минерална плътност, пациентите с метаболитен синдром имат по-лошо качество на костта. Последното се дължи на няколко механизма, които включват хиперинсулинемия, отлагане на крайни продукти на гликиране в колагена, намалено серумно ниво на IGF-1, хиперкалциурия, бъбречна недостатъчност, микроангиопатия и др.

Твърдението, че затлъстяването протектира появата на остеопороза в последните години се оспорва. Последните епидемиологични и клинични изследвания показват, че високото количество мастна тъкан вероятно е рисков фактор за остеопороза и фрактури. Нещо повече, налице са доказателства, че различните компоненти на метаболитния синдром (хипертония, хипертриглицеридемия, намаленото ниво на HDL-холестерол) са потенциални рискови фактори за намалена минерална плътност и остеопороза.

Ключови думи: метаболитен синдром, кост, костна минерална плътност, остеопороза

Изтеглете цялата добавка към брой 3/2017

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?