Нови показатели за оценка на инсулинова резистентност и сърдечно-съдов риск

Автор: Михалева, Ивелина Д., Андреева-Гатева, Павлина А. Катедра по Фармакология и Токсикология, Медицински факултет, Медицински университет , София

Резюме: Инсулиновата резистентност и сърдечно-съдовите заболявания, както и рисковите фактори, които водят до тяхното развитие, като атеросклеротични изменения, дислипидемия, затлъстяване са основни компоненти на метаболитния синдром. Съществуват редица начини и методи за определяне на инсулиновата чувствителност, които и до момента намират широко приложение в епидемиологични проучвания и в клиничната практика. Повечето от тях обаче не отразяват индивидуалните метаболитни нарушения. В тази връзка в практиката навлизат нови показатели, които оценяват инсулиновата резистентност и сърдечно-съдовия риск като използват лесно достъпни антропометрични и функционални параметри. Благодарение на тях се получава по-голяма информация за метаболитните нарушения в дадения пациент и може своевременно и насочено да се започне необходимата терапия или да се вземат мерки за превенция при установяване на риск.

Ключови думи: инсулинова резистентост, сърдечно-съдов риск, затлъстяване, дислипидемия

Изтеглете целия брой 1/2019

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?