Новости в технологиите за лечение и контрол на тип 1 диабет

Брой : 2/2017

Автор: Константинова, Мая М., Савова, Радка Хр., Аршинкова, Маргарита А.

1 Катедра по Педиатрия, Медицински Факултет, Мeдицински Университет, София

Резюме:
Представяме кратък обзор, посветен на напредъка в технологиите, свързани с подобряване и улесняване лечението и контрола на захарния диабет. През 2016 г. НЗОК започна да заплаща консумативите за лечение с инсулинови помпи, което налага по-широко осведомяване на нашата ендокринологична общност за предимствата и особеностите при лечение с инсулинова помпа. От друга страна, непрекъснатото проследяване на гликемичните колебания чрез глюкозен сензор навлиза все повече в практиката. Нещо повече – сега е възможно проследяването да става от разстояние чрез интернет-връзка, така че родителите могат да наблюдават и при необходимост да контролират лечението дистантно. Това е възможно благодарение на създадена интернет-базирана платформа, наречена “нощни наблюдатели” (Nightscouts). Първоначалната идея е за предпазване от нощни хипогликемии, но в последствие системата се оказва полезна за ежедневното адаптиране на инсулиновите дози както при лечение с инсулинови помпи, така и с инсулинови инжекции. В обзора са представени особеностите на лечението с инсулинова помпа и модификациите им, довели до създаване на връзка между помпа и глюкозен сензор, с цел превенция на хипогликемиите. Последната новост е вече регламентираната през 2016 г. от FDA Medtronic MiniMed 670G system, представляваща “хибридна затворена верига” (hybrid closed loop), чрез която базалната инсулинова доза се адаптира непрекъснато според актуалните гликемични нива, но за сега − само в периодите извън приема на храна. Пациентът трябва да подпомага решението на системата с ръчно въвеждане на количеството приети въглехидрати и потвърждение на хранителния болус. Все още се изисква и калибриране на сензора с измерена с глюкомер кръвна глюкоза. Затова системата се нарича “хибридна” и е следващата стъпка към “изкуствения панкреас”.

Ключови думи: инсулинова помпа, глюкозен сензор, хибридна затворена система, найтскаутc (нощни наблюдатели)

Изтеглете целия брой 2/2017

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?