Плащане според постигнатите резултати и лечението на захарния диабет – нов финансов модел на възнаграждение

Автор: Боянов, Михаил А.1, Боянова, Мира Е.1

1. Клиника по Eндокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Александровска”
Катедра по Вътрешни болести, Медицински Университет София
2. Отделение по Eндокринология, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, София

Резюме: “Плащане за постигнат резултат” (ППР) е относително нов модел на финансово възнаграждение на лекарите според постигнатите резултати в лечението на своите пациенти. Някои от целите му са да бъдат обхванати предимно пациенти с хронични заболявания, да бъдат намалени разходите за хоспитализации, като се инвестира в по-качествена превенция на предотвратимите усложнения; да се постигнат по-добри непосредствени и дългосрочни резултати, по-високо качество на живот на пациентите; да се намали общата смъртност; да се усвоят и прилагат по-добре международно утвърдените и регионални препоръки за добра клинична практика и да се подобри качеството на работа на лекарите; да се повиши удовлетворението на всички въвлечени страни.
Целта на този системен обзор е, като се направи преглед на литературата, да се оценят предимствата и недостатъците на този модел на финансово стимулиране като част от интегрирания подход в лечението на пациенти със захарен диабет. С ключови думи “pay for performance” и “diabetes”, в PubMed бяха намерени 210 статии за последните 10. На базата на най-добрите 174 статии се изготви настоящият обзор, от които за цитиране се подбраха 68. Много са факторите, които влияят върху ефективността на метода ППР. Данните относно здравните ползи за пациентите със захарен диабет в близък и дългосрочен план са предварителни като повече положителни тенденции се отчитат спрямо непосредствените ползи; леко намаляват общата смъртност и хоспитализациите. Данните са разнопосочни и относно съотношението цена-ефективност на финансовия модел. Приложението в различните страни дава различни резултати, като положителните публикации идват почти изцяло от Тайван, докато за Великобритания, Канада и други страни програмата не води до пълно постигане на зададените цели.
В заключение, към момента са нужни допълнителни проучвания и по-дълъг период на проследяване на пациентите със захарен диабет, за да се даде заключение относно дългосрочните ползи от такава инициатива.

Ключови думи: плащане според резултатите; захарен диабет; диабетни грижи; качество на живот; гликемичен контрол; финансов стимул; възнаграждение на лекаря

Изтеглете целия брой 1/2020

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?