Рискови фактори за наднормено тегло при ученици на възраст 16-19 години в град Пловдив

Автор: Консулова, Пeтя С.1, Орбецова, Мария М.1, Петров, Сава В.1, Станчев, Павел Е.1, Калева, Нарцис Н.2, Симитчиев, Кирил К.3

1. Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги’’, Медицински Университет, Пловдив
2. Клиника по Детски и генетични болести, УМБАЛ “Св. Георги’’, Медицински Университет, Пловдив
3. Катедра по Аналитична и компютърна химия, ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив

Резюме: За развитие на наднормено тегло и затлъстяване роля играят различни групи фактори: генетични, от околната среда (хранене, физическа активност), патологични (метаболитни и хормонални нарушения, промени в количеството и състава на мастната тъкан и секрецията на адипоцитокини, нарушена регулация от хипоталамични центрове, контролиращи апетита и ситостта), психологически (хранителни разстройства, прием на храна в отговор на стрес или депресия) и вероятно някои все още неизяснени такива.

Цел: Целта на проучването е да се определят и анализират рискови фактори за развитие на наднормено тегло сред репрезентативна популация ученици на възраст 16-19 г. в град Пловдив.

Материал и методи: Обсервационно крос-секционно проучване върху рандомизирана извадка, обхващаща 633 ученика (343 момчета и 290 момичета) на възраст 16-19 г., които са интервюирани и антропометрично оценени с отчитане показателите на телесен състав, определен чрез био-импедансен анализатор “ТАНИТА” ВС – 420. Категориите наднормено тегло и затлъстяване са определени спрямо индекса на телесна маса (ИТМ) съгласно критериите на СЗО. Анкетите (оригинален образец на авторите), включват редица показатели, свързани със социално-икономическия, фамилния и здравословния статус, начина на хранене и физическата активност на участниците в проучването.

Резултати: Фактори, които корелират сигнификантно с ИТМ при двата пола – фамилна обремененост за захарен диабет, затлъстяване и артериална хипертония (общо и поотделно), телесна маса (кг и %), мускулна маса (кг), мускулна маса (%) (негативна зависимост), съдържание на вода (кг), съдържание на вода (%) (негативна зависимост), импеданс (негативна зависимост), метаболитна възраст, основна обмяна, oбиколка на талия (см), обиколка на ханш (см), отношение талия/ханш, артериално нялагане – систолно и диастолно, пулс, целенасочена хипокалорийна диета през последните 3 месеца, количество консумирана вода дневно. Фактори, които корелират сигнификантно с ИТМ само при момчета: възраст, тегло при раждане, фамилна обремененост за заболявания на щитовидната жлеза, принадлежност към определено училище, физическа активност като комбинация от честота и продължителност, прием на сутрешна закуска и количество консумиран алкохол (негативни зависимости). Фактори, които корелират сигнификантно с ИТМ само при момичета: наличие на съпътстващо заболяване като менструални нарушения и хирзутизъм.

Заключение: Рисковите фактори при подрастващи в реални условия в нашата страна трябва да бъдат анализирани, с оглед определяне възможности за повлияването им и превенция на затлъстяване с развиване на усложнения и поява на асоциирани заболявания в зряла възраст.

Ключови думи: Рискови фактори за наднормено тегло, индекс на телесна маса, затлъстяване, юношеска възраст.

Изтеглете целия брой 4/2019

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?