Роля на централното артериално налягане при оценката на сърдечносъдовия риск

Брой: 2/2011

Автор: Владимир Василев, Йоанна Матрозова, Сабина Захариева

Абстракт:

Определянето на артериалното налягане (АН) представлява един от основните източници на информация при клиничната оценка на здравето. През последните 100 години в почти всички проучвания в областта на артериалната хипертония се използва аускултаторният метод за измерването на АН в мишничната артерия. Кръвното налягане в крайниците, обаче, не отговаря съвсем точно на централното налягане в аортата и големите артерии поради усилването му при отражението на пулсовата вълна в периферията. Тъй като именно централното налягане оказва ефект върху таргетните органи, определянето на стойностите му във възходящата аорта и каротидната артерия би било по-полезно за оценката на сърдечносъдовия риск при пациентите с хипертония. Разработени са няколко метода за неинвазивното определяне на централното АН, като се използва анализа на пулсовата вълна в радиалната артерия. Натрупват се все повече доказателства, които показват предимството на централните над периферните стойности като предиктори на сърдечносъдовите инциденти. Някои антихипертензивни медикаменти оказват посилен ефект върху централното налягане. Ето защо измерването му би намерило приложение и при определяне на терапията при пациентите с артериална хипертония.

Ключови думи: централно артериално налягане, сърдечносъдов риск, анализ на пулсовата вълна.
 
 

 

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?