Селен и захарен диабет: Значение на селеновия дефицит за изявата и протичането на захарен диабет тип 2

Брой : 4/2017

Автор: Горчева, Десислава И., Лозанов, Боян Ст.

Клиника по Вътрешни Болести, Отделение по Ендокринология, Аджибадем Сити Клиник, “Токуда Болница София”

Резюме:
Селенът (Se) е важен за човешкото здраве микроелемент, който влиза в състава на различни селенопротеини, участващи във важни физи- ологични процеси, в растежа, развитието, имунната защита и редица ендокринни функции. Селеновият дефицит се свързва с повишен риск от рак и сърдечно-съдови заболявания, мъжки стерилитет, ендокринни и неврологични заболявания. Положителното влияние на Sе върху антиоксидантните селеноензими определя неговите цитопротективни свойства. Откритието, че той действа като инсулинов миметик провокира редица проучвания, отнасящи се до ролята на селеновия дефицит за изявата и протичането на захарния диабет тип 2. Един от съществените въпроси е този, дали субституцията със Se би могла да предотврати изявата на метаболитни заболявания като захарен диабет тип 2, както и свързаните с тях усложнения. Това предполага задълбочено проучване на физиологията и патофизиологията на антиоксидантните микроелементи, като Se сред лица с висок риск от развитие на тези заболявания.

Настоящият обзор представя текущата информация за връзката между селеновата кон центрация в плазмата и захарния диабет въз основа на резултати от проведени проучвания.

Ключови думи: Селен, селенопротеини, метаболитни заболявания, захарен диабет, селенов дефицит

Изтеглете целия брой 4/2017

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?