Синдром на нечувствителност към андрогените – по повод на собствен случай

Брой: 3/1999

Автор: Ф. Кулланов, А. Томова, П. Каранова, О. Бранков*, Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет – София *НИСМП„Н. И. Пирогов"

Абстракт:
 
Описва се и се обсъжда рядко наблюдаван в клиничната практика случай на синдром на нечувствителност към андрогените (AIS) – момиче на 16 г. с първична аменорея, мъжки кариотип (46,XY) и хистоморфологично доказана тестикуларна тъкан без клетки на сперматогенезата.

В хода на изследването нечувствителността към андрогените бе потвърдена чрез парадоксалната реакция на свързващия половите хормони глобулин (SHBG) след двукратно прилагане на депо-тестостерон. Особеностите в протичането, анализът на цитогенетичните и хистологичните данни разширяват познанието за този синдром.

Ключови думи: андрогенен рецептор, нечувствителност към андрогените, тестостерон, свързващ половите хормони глобулин.

Изтеглете целия брой 3/1999

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?