Синдроми на придобита резистентност към тиреоидните хормони и тъканен хипотиреоидизъм: причини и клиникотерапевтични предизвикателства

Автор: Лозанов, Боян Ст., Клиника по вътрешни болести, Аджибадем Сити Клиник, Токуда болница София

Резюме: Биологичната активност на тиреоидните хормони (TХ) на тъканно ниво се определя от два важни процеса: 1) активността на дейодиназните системи, конвертиращи Т4 в биоактивен Т3; 2) трансмембранният транспорт на ТХ в прицелните клетки, зависещ от експресията на специфични за отделните периферни тъкани транспортери (MCT-8, MCT-10, OATP1C1). Намален FТ4 и FТ3 транспорт е доказан при широк спектър състояния – инсулинова резистентност, захарен диабет, затлъстяване, дислипидемии, хроничен и остър стрес, тежки инфекциозни и автоимунни заболявания, сепсис, сърдечна недостатъчност, нискокалорийни диети, гладуване, депресии и др. В повечето от тези случаи нивото на FТ3 в хипофизата остава незасегнато, тъй като тук участват различни трансмембранни транспортери, независими от калорийния статус и други фактори. При такива състояния серумният ТСХ може да остане в референтни граници, въпреки наличие на тъканен хипотиреоидизъм с различни клинични прояви. Тъй като FТ3-транспортерите в периферните тъкани са енергийно по-независими от тези за FТ4 не е изненадващо, че субституцията с левотироксин при пациенти с хипотиреоидизъм в редица случаи е неадекватна, докато тази с Т3 е ефективна, а в някои случаи животоспасяваща (Sick syndrome). Bажен лабораторен критерий за тъканен хипотиреоидизъм е серумният “обратен Т3” (съотношение FT3/rT3 < 0,2), както и SHBG (ниски стойности). При оксидативен стрес и гладуване съществена роля имат дейодиназите. Тяхната активност може да бъде снижена поради изчерпване, вследствие свързването им със свободни радикали и/или селенов дефицит. Прилагане на селен в такива случаи е оправдано.

Ключови думи: тъканен хипотиреоидизъм, обратен Т3, съотношение FT3/rT3, MCT8, MCT10, дейодинази, трансмембранен Т4/Т3-транспорт, комбинирано лечение Т4+Т3

Изтеглете целия брой 1/2019

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?