Субклиничен синдром на Кушинг при инциденталоми на надбъбречните жлези: диагностично-терапевтични подходи за предотвратяване на метаболитни нарушения

Автор: Каменова, Теодора К., Еленкова, Атанаска П., Захариева, Сабина З. Катедра по Eндокринология и Геронтология, Медицински Университет, Софи

Резюме: Субклиничният синдром на Кушинг при пациенти с надбъбречни аденоми се характеризира с хронична лека до умерена свръхсекреция на кортизол без специфични симптоми на класическия синдром на Кушинг, което води до сериозни диагностично – терапевтични трудности. Липсата на патогномонични белези насочва търсенето му сред пациенти с инциденталоми, метаболитен синдром, артериална хипертония, захарен диабет тип 2, дислипидемия и остеопороза. Ефектите на глюкокортикоидите върху въглехидратния профил, артериалното налягане, липидния метаболизъм и костта са неблагоприятни и водят не само до влошаване качеството на живот, но и до повишена заболеваемост и смъртност. Диагностичният подход е комплексен и включва оценка на хормонален статус в хода на специализирани тестове, изследване на стероиди чрез течна хроматография/масспектрометрия (LC-MS) и провеждането на образна диагностика (CT, ЯМР). Липсата на супресия на кортизола след прием на 1 мг Дексаметазон, потиснатите нива АКТХ и ДХЕА-С, и/или повишеният вечерен и свободен уринен кортизол насочват вниманието към субклиничен синдром на Кушинг. Разкриването на патогенетичните механизми на състоянието ще позволят оптимизиране на терапевтичния подход. Възможностите за лечение се свеждат до оперативно отстраняване на аденома или консервативно лечение с блокери на стероидогенезата или на глюкокортикоидните рецептори.

Ключови думи:
синдром на Кушинг, субклиничен хиперкортизолизъм, хипофизни инциденталоми

Изтеглете целия брой 1/2019

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?