Тютюнопушенето като рисков фактор за инсулинова резистентност

Брой : 3/2017

Автор: Няголова, Пресияна В.1, Колева, Даниела Ив.1, Орбецова, Мария М.1, Деспотова-Толева, Людмила Д.2, Киров, Любомир К.3

1 Секция/Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ “Св. Георги”, Медицински Факултет, Медицински Университет, Пловдив
2 Катедра по Урология и Обща Медицина, Медицински Факултет, Медицински Университет Пловдив
3 Медицински Факултет, Софийски Университет

Резюме:
Тютюнопушенето е една от най-широко разпространените нездравословни привички и представлява най-важната причина за заболеваемост и преждевременна смъртност от редица хронични незаразни заболявания. По различни и ненапълно изяснени механизми тютюнопушенето представлява рисков фактор за развитие на сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, но също и за инсулинова резистентност и свързаните с нея метаболитни нарушения.
Целта на настоящия обзор е да предостави доказателства за връзката между тютюнопушенето и развитието на инсулинова резистентност при пушачи.

Ключови думи: тютюнопушене, инсулинова резистентност, сърдечно-съдов риск, метаболитни нарушения

Изтеглете целия брой 3/2017

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?