Възможности за трансплантация на инсулин-продуциращи β-клетки чрез 3D биопринтиране: ново направление в ендокринологията

Автор: Бояджиева, Надка И., Варадинова, Мирослава Г., Керимов, Спас Д., Методиева, Росица Д./p>

Катедра по Фармакология и Токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Резюме:

Захарният диабет е заболяване, чиято честота продължава да нараства и въпросът за търсене на нови методи и технологии за преодоляване на инсулинова резистентност и/или доставяне на необходимия инсулин в организма е изключително актуален. На основата на разработените през последните години методи за диференциране на β-клетки на панкреас от стволови клетки и тяхното трансплантиране на пациенти със захарен диабет се проучва възможността на нова технология, осигуряваща трансплантация на 3D биопринтирана тъкан, богата на инсулин-продуциращи β-клетки. Три са водещите етапи на този метод: предварителен етап на 3D разработка на модела и принтиране; биопринтиране чрез използване на суспензия от клетки, матрикс и хранителни вещества, която като комплекс се нарича “биомастило”; етап след биопринтиране, който е последният процес на изработване на стабилна структура от биологичен материал. Представени са различни изследвания, документиращи както специфичните характеристики на 3D биопринтиране на β-клетки, така и резултатите от изследване на анатомичната и физиологична активност на тези клетки да продуцират и секретират инсулин. Важен етап за лечението на пациентите е трансплантиране на конструктите с 3D биопринтирана тъкан, съдържаща β-клетки на панкреас, диференцирани от стволови клетки. На този етап трансплантациите са успешни при работа върху експериментални мишки, при които се установява в продължение на 12 седмици физиологична продукция на инсулин и почти липсващи рискове за имунната система.

Ключови думи: 3D биопринтиране, β-клетки, инсулин, захарен диабет.

Изтеглете целия брой 3/2019

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?