Витамин D и кост

Брой : добавка към брой 3/2017

Автор: Геренова, Жулиета Б.

Клиника по Ендокринология и болести на обмяната
УМБАЛ “Проф. Ст. Киркович”, Медицински Факултет,
Тракийски Университет, Стара Загора

Резюме:
Витамин D е уникален “биомодулаторен” витамин, който основно се синтезира в кожата при излагане на слънчева светлина. Витамин D (D2 или D3) е биологично инертен и се метаболизира в черния дроб до 25-хидроксивитамин D [25 (OH) витамин D], основна циркулираща форма на витамин D, който се използва за определяне на статуса на витамин D. 25 (OH) витамин D се активира в бъбреците до 1,25-дихидроксивитамин D [1,25 (OH)2 витамин D], който регулира серумните нива на калция, фосфора и костния метаболизъм.

Дефицитът на витамин D води до аномалии в калциевия, фосфорния и костния метаболизъм. Недостигът на витамин D води до намаляване на ефективността на чревната абсорбция на калций и фосфор от храната, което повишава нивата на паратиреоидния хормон (ПТХ). Вторичният хиперпаратиреоидизъм поддържа серумния калций в нормални граници за сметка на мобилизирането на калция от скелета и повиша-ване на загубата на фосфор от бъбреците. Увеличението на ПТХ-медиираната остеокластна активност създава местни огнища на костни дефекти и причинява намаляване на костната минерална плътност (КМП), по типа на остеопения и остеопороза. При малки деца, които имат ниско минерално съдържимо в скелета, този дефект води до различни скелетни деформации, класически известни като рахит. При възрастни епифизите са затворени и има достатъчно минерално съдържимо в скелета за предотвратяване на скелетни деформации, така че този дефект в минерализацията, известен като остеомалация, често остава незабелязан. Въпреки това, остеомалацията предизвиква намаляване на КМП и се свързва с изолирани или генерализи-рани болки в кости и мускули. Недостигът на витамин D причинява мускулна слабост, възрастните хора са с люлееща походка и по-чести падания, като по този начин се увеличава рискът от фрактури.

Препоръчително е скрининг за недостиг на витамин D да се извършва при лица с риск от дефицит. Дискутират се необходимите дози витамин D за добавяне към ежедневния хранителен прием. Лечението с витамин D2 или витамин D3 е препоръчително за пациенти с дефицит.

Ключови думи: Витамин D, кост, костна минерална плътност, остеомалация

Изтеглете цялата добавка към брой 3/2017

Ендокринология bg-flag

Списание на Българско дружество по Ендокринология

Как да лекуваме?